Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Sabic: laatste cao-overleg loopt uit op mislukking

Woensdag 5 april 2017 hebben wij opnieuw overlegd om te komen tot een nieuwe cao. We hadden verwacht ditmaal tot een voorstel te kunnen komen dat we u positief zouden kunnen voorleggen.

Sabic heeft een voorstel op tafel gelegd gebaseerd op hun mandaat, lees budget. Op zich schept dit duidelijkheid wat niet verkeerd hoeft te zijn, maar onderhandelen werd hierdoor onmogelijk.

Het is niet gelukt nog enige beweging te krijgen in dit voorgelegde standpunt. Hierdoor moesten we de conclusie trekken dat we te maken hadden met een eindbod, wat later ook bevestigd is.

Het eindbod omvat;

 • Een looptijd van 1 jaar met een loonsverhoging van 1,6 procent vanaf 1 januari 2017
 • Een eenmalige uitkering van 125 euro bruto op fulltime basis voor medewerkers in dienst op 1 april 2017
 • Een verhoging van het persoonlijk budget in het kader van duurzame inzetbaarheid met 0,2 procent
 • Er komt een studiegroep voor duurzame inzetbaarheid. De studiegroep bestaat uit een afvaardiging van werkgever, ondernemingsraad en vakbonden
 • Werkdruk; voor compounding zal een werkgroep worden opgericht die de werkdrukbeleving verder zal onderzoeken
 • De werkgeversbijdrage WGA premie wordt ongewijzigd voortgezet
 • Doel is 40 stageplaatsen te creëren met nadruk voor studenten uit de regio
 • Werkervaringsplaatsen voor 10 Wajongers en vijf jeugdwerklozen wordt nagestreefd
 • Overleg over het derde WW jaar vindt plaats zodra daar aanleiding toe is
 • De vakbondscontributie fiscaalvriendelijk verrekenen blijft mogelijk
 • De AWVN bijdrage blijft gehandhaafd.

Wij hebben een structurele loonsverhoging van 1,8 procent voorgesteld. Voor Sabic was dit onbespreekbaar. Vanwege de oplopende inflatie lijkt ons dit echter alleszins redelijk.

U kunt digitaal uw stem uitbrengen via deze link op onze website tot uiterlijk maandag 24 april 2017. Ontvangt u deze nieuwsbrief per post, dan kunt u ook digitaal via onze website stemmen. Ga hiervoor naar https://www.cnvvakmensen.nl/caos/chemie-en-energie/cao-sabic-innovative-plastics . De nieuwsbrief vind je op de pagina ‘Cao Sabic Innovative Plastics’. Hierin staat de link naar de stemming. Mocht het niet mogelijk zijn via de link te stemmen, stuur dan het bijgaand stemformulier ingevuld naar het secretariaat, via het op het formulier genoemde post- of mailadres

Graag willen wij jullie mening horen over dit eindbod. Daarom houden we een ledenraadpleging die plaatsvindt:

Datum: maandag 10 april 2017
Tijd: 12.00 uur -13.00 uur
Locatie: Het ADM gebouw; conferentiekamer 39/40

Omdat we na vijf onderhandelingsronden niet tot overeenstemming zijn gekomen, wat toch uitzonderlijk is, is het belangrijk te weten hoe onze leden er nu in staan.

Jullie komst wordt dan ook bijzonder op prijs gesteld!

Peter Vlaming
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 29 52 56
E: p.vlaming@cnvvakmensen.nl

Ton van Heereveld
Kaderlid CNV Vakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid