Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Rosetta II: Willen werkgevers nu wel of geen cao?

In laatste Rosetta (kunststof, rubber, lijm) overleg van bonden met de NWBC werkgevers op 6 april 2017 namen de werkgevers een duidelijk standpunt in. Koste wat het kost willen zij korten op kwartaaluren en leeftijdsvakantiedagen. Zonder deze korting willen zij geen nieuwe cao afspreken!

En als zo’n nieuwe cao op hun voorwaarden niet lukt met ons, dan dreigen zij zo’n cao zonder ons af te spreken. Zoiets als Jumbo nu doet. Hoezo dialoog? 

Wat willen de werkgevers?

Artikel 7.1.2 (extra verlofdagen voor oudere werknemers) en 7.5 (kwartaaluren) zijn de werkgevers een doorn in het oog. Wat zeggen werkgevers hierover: 

 • Door een stijgende gemiddelde leeftijd ontstaan problemen in de planning.
 • Steeds meer moet een beroep worden gedaan op vervanging.
 • Er kan niet meebewogen worden bij veranderende marktvraag. Het bevoordeelt ouderen boven jongeren. 
 • Maar bovenal: kosten! De regeling wordt simpelweg als te kostbaar gezien.

Werkgevers willen deze regelingen ombouwen, namelijk zo:

 • De kosten niet hoger dan in 2014.
 • Mensen worden meer ingezet.
 • De kwartaaluren alleen nog voor de medewerkers in ploegendienst.
 • De huidige kwartaaluren voor werknemers in dagdienst van 59 jaar en ouder in dagdienst per direct bevriezen.
 • Werknemers in dagdienst jonger dan 59 jaar komen per direct niet meer voor kwartaaluren in aanmerking. 
 • De kwartaaluren van de dagdienstwerknemers korten en uitsmeren over  alle dagdienstmedewerkers. Dat levert 1 dag per jaar op.

Wat willen de vakbonden?

FNV, CNV en De Unie steken anders in. FNV, CNV en De Unie gingen bij Rosetta een proces in om in constructieve dialoog met de werkgevers samen vraagstukken rond Duurzame Inzetbaarheid in beeld te krijgen. En om met de werkgevers, na analyse, te zoeken naar een gezamenlijke oplossing. Door de opstelling van de werkgevers is hier nu totaal geen sprake van. Sterker nog, werkgevers zeiden op 6 april 2017 het liefst alle ontziebepalingen te willen schrappen! Duidelijker kan het niet.

FNV, CNV en De Unie willen dat:

 • Er geen bevriezing komt van kwartaaluren voor 59-ers.
 • Er overgangsmaatregelen komen voor de huidige groepen 50-plussers en 40-plussers.
 • Herverdeling van leeftijdsdagen en kwartaaldagen uitgaat van het individuele perspectief van werknemers zoals dat in de cao 2017-2018 staat (tot 66 dus 110 dagen) en die niet, zoals werkgevers willen, uitgaat van een vermeend kostenniveau.
 • De regeling kwartaaluren ingezet wordt  in relatie met andere maatregelen, die medewerkers in staat stelt om gezond en fit de AOW-datum te halen. 
 • Werknemers zeggenschap hebben over de wijze waarop werk en privé gecombineerd kan worden, met goed personeelsbeleid met volop ruimte voor de eigen ontwikkeling.

Voor ons zijn dat essentiële voorwaarden om überhaupt met werkgevers tot een resultaat te komen. Maar nu werkgevers een dictaat neerleggen, wekken ze de indruk de kloof met de inzet van vakbonden, en daarmee de kloof met jullie, groter te maken. Hamvraag: willen de werkgevers wel een akkoord?

Bizar is nog dat de kosten van de ontziebepalingen de komende jaren met maar 0,1% van de loonsom stijgen. Het voorstel van FNV, CNV en De Unie om dit te verrekenen met de loonstijging, wijzen werkgevers keihard af. Dus zelfs als de werknemers het zelf betalen is het te duur?!  

Zijn er dan onderwerpen waar wel overeenstemming is? Natuurlijk zijn die er. Echter, de werkgevers brengen een ontbindende voorwaarde in: als vakbonden niet akkoord gaan met hun eisen over leeftijdsdagen en kwartaaldagen, komt al het andere te vervallen. Klik door naar www.numaakikdecao.nl om de letterlijke voorstellen van werkgevers en van vakbonden te lezen.

Kortom, is Rosetta nu de innovatieve ruimtesonde, of is Rosetta toch de steen van Napoleon uit Egypte die dit keer geen vraagstukken goed oplost, maar, integendeel, het overleg in beton giet.  Oordeel zelf en geef je mening op www.numaakikdecao.nl

Roel van Riezen
bestuurder
E: r.vanriezen@cnvvakmensen.nl
M: 06 51 60 20 34

Ook namens: Janwillem Compaijen  (janwillem.compaijen@fnv.nl) en Rene Koorn (rene.koorn@unie.nl)

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid