Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Reacties concept cao-voorstellenbrief Air Products

In de periode 18 t/m 25 juni ben jij in de gelegenheid gesteld inhoudelijk te reageren op de concept cao-voorstellenbrief die jij van mij hebt ontvangen.

Slechts enkele leden hebben hiervan gebruik gemaakt.

De reacties van deze leden betroffen de volgende concept cao voorstellen:

1.Loonvraag:

Aangegeven wordt of het niet wenselijk is om met de loonvraag (CNV-voorstel 4%) aan te sluiten bij de loonvraag van FNV van 5%.

CNV Vakmensen heeft in haar arbeidsvoorwaardenbeleid opgenomen dat de loonvraag aan dient te sluiten bij de ontwikkelingen in de onderneming, realistisch en haalbaar dient te zijn. Als we kijken naar de contractloonstijging in de bedrijven en sectoren waar tussen 1 januari 2019 en 31 mei 2019 cao’s zijn overeengekomen is de gemiddelde contractloonstijging op twaalf maand basis 2,7%.

In de laatste twee maanden zijn er contractloonstijgingen in de (semi) publieke sector afgesproken van gemiddeld 3,25%. Daarom is een loonvoorstel van 4% redelijk en haalbaar te noemen in combinatie met andere te realiseren cao voorstellen.

2. 80-90-100 regeling:

In de cao 2018-2019 is het volgende overeengekomen tussen CNV Vakmensen, FNV en Air Products.

Duurzame inzetbaarheid (DI) is voor Air Products een belangrijk onderwerp. Het gaat om de gezamenlijke verantwoordelijkheid welke werkgever en werknemer hierin hebben en de manieren waarop we hier in gezamenlijkheid vorm aan kunnen geven.

DI betreft alle generaties werkzaam bij Air Products en het gaat hierbij expliciet niet alleen om ouderenregelingen/ouderenbeleid, maar over medewerkers in alle levensfasen, en zowel over behoefte en uitdagingen waar werknemers tegen aanlopen, maar ook om zaken die voor werkgever een uitdaging vormen in de bedrijfsvoering.

Er zal een onderzoek komen naar duurzame inzetbaarheid, waarbij zowel gekeken zal worden naar alle leeftijd gerelateerde regelingen binnen de cao, als mede de behoefte welke vanuit werkgever en werknemer bestaan op het gebied van duurzame inzetbaarheid zowel vanuit organisatie perspectief, maar ook vanuit het perspectief van het langer moeten werken, alsmede de veranderende leefstijl van de jongere generaties welke andere behoefte generen en het al dan niet hebben van speciale regelingen op het gebied van DI.

Dit onderzoek zal met een extern bureau worden uitgevoerd.

Onderdeel van dit onderzoek is ook de mogelijke invoering van een 80-90-100 regeling waardoor dit voorstel niet weer is opgenomen in de huidige cao-voorstellenbrief.

3. 35 minners:

Leden hebben aangegeven geen waarde te hechten aan een cao-afspraak in die gevallen waarin een werknemer voor minder dan 35% wordt afgekeurd en daarbij het recht op zijn dienstverband behoud. Op hun verzoek zal ik dit voorstel verwijderen uit de cao-voorstellenbrief.

4.Geldzorg:

Leden hebben aangegeven geen waarde te hechten aan een preventief project over Geldzorg bij Air Products. Op hun verzoek zal ik dit voorstel verwijderen uit de cao-voorstellenbrief.

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 32
E: a.huizinga@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid