Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Periodiek overleg met Linde Gas Benelux

Op donderdag 14 juni 2018 zouden CNV Vakmensen en haar collega-bonden een periodiek overleg hebben met jouw werkgever. Helaas heeft jouw werkgever (LGB) ons laten weten dat dit overleg geen doorgang kon vinden.

Wij betreuren het dat het overleg is komen te vervallen. Juist omdat wij het van belang vinden om op de hoogte te blijven van de voortgang, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen binnen het bedrijf. Zeker gelet op de omvang van de reorganisatie.

Op de door ons aangedragen agendapunten heeft jouw werkgever ons schriftelijk geïnformeerd. Deze informatie willen wij met jou delen.

Reparatie 3e WW-jaar en ingangsdatum ontslag
De leden van CNV Vakmensen hebben eind 2017 ingestemd met de reparatie van het 3e WW-jaar.
Datzelfde geldt voor de leden van De Unie en FNV. LGB heeft daarop de aanvraag voor de reparatie in december 2017 ingediend bij de Stichting PAWW. Dit is het uitvoeringsorgaan van het 3e WW-jaar.

Het is nog niet duidelijk wanneer deze regeling ook inderdaad van kracht wordt voor de medewerkers van LGB. Uit contacten van je werkgever met de Stichting PAWW is de verwachting dat LGB per 1 september 2018 is aangesloten. Of dat inderdaad zo is, zal de tijd ons moeten leren.

Voor alle duidelijkheid, LGB faciliteert als werkgever de regeling maar is geen partij in de regeling. De reden dat de aansluiting nog niet is afgerond ligt dan ook niet bij LGB of de vakbonden. Die ligt bij het Ministerie SZW die een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) moet afgeven.

Voor de medewerkers die LGB moeten verlaten wegens LIFT en daardoor eventuele 3e WW jaar-rechten verspelen is dat zuur. Wij hebben dat al eerder bij je werkgever aangekaart. LGB heeft daar op ingespeeld door uit coulance met een oplossing te komen. Met deze oplossing kan de regeling alsnog van toepassing zijn op de betrokken werknemers.

De oplossing is dat LGB in de vaststellingsovereenkomst (VSO) een bepaling toevoegt. Als eind juni 2018 blijkt dat werknemer niet is verzekerd voor de reparatie van het 3e jaar WW-jaar, kan de arbeidsovereenkomst op verzoek van werknemer in stand blijven tot het moment dat werknemer alsnog verzekerd is voor het 3e WW-jaar. LGB wil hier tot 1 november 2018 aan meewerken. In de VSO verschuift in dat geval de einddatum van het dienstverband. Maar wel onder de voorwaarde dat de beëindigingsvergoeding wordt verlaagd. Namelijk met het maandsalaris + 8% vakantievergoeding voor elke maand dat het dienstverband langer duurt. Voor het overige blijft de VSO ongewijzigd van kracht.

Heb jij een VSO getekend? Je hoeft jouw VSO niet aan te passen. Dat is geheel vrijwillig. Maar dan kan het wel zo zijn dat je geen recht hebt op een langere, gerepareerde WW-uitkering. Indien je jouw VSO op dit punt wil aanpassen, kun je met HRM contact opnemen. CNV Vakmensen kan jou uiteraard daarbij ondersteunen en adviseren.

Het generatiepact
Het generatiepact is bedoeld voor medewerkers vanaf 63 jaar en ouder. In het cao-onderhandelingsresultaat hebben we afgesproken dat Linde per 1 april 2018 start met een pilot op de locatie IJmuiden. Op verzoek van LGB is de pilot met instemming van de vakbonden uitgebreid naar de andere locaties.

LGB heeft de medewerkers die voldoen aan de vereisten gevraagd of zij interesse hebben om aan een dergelijke regeling deel te nemen. Volgens jouw werkgever zijn de uitkomsten teleurstellend. LGB informeert CNV Vakmensen en haar collega-bonden hierover nog nader.

Vragen of opmerkingen?
Het volgende periodiek overleg staat gepland op 18 oktober 2018.

Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen, vragen of zaken waarvan je het belangrijk vindt dat wij dat moeten weten. Wij nodigen je dan ook uit om ons daarover te informeren. Dat is voor ons input om zaken onder de aandacht te brengen van jouw werkgever. Je kunt een e-mail sturen naar g.vancuijk@cnvvakmensen.nl of bellen met 06 20134089.

Gerard van Cuijk
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 13 40 89
E: g.vancuijk@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid