Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Oproep tot staking en raadpleging eindbod

We hebben de afgelopen week veel van jullie op de ledenvergaderingen gezien en jullie daar verteld wat nu de verschillende opties zijn over de vraag ‘hoe verder?’ Simpel gezegd is het nu erop of eronder.

Het accepteren van het AkzoNobel eindbod betekent dat het scenario van kortingen op de pensioenen nu met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gaat gebeuren. De enige mogelijkheid om dit nu te vermijden is te sturen op een afspraak zoals die met Nouryon is gemaakt. Daarmee blijft scenario twee over: AkzoNobel met hardere acties dwingen om alsnog tot een vergelijk te komen. Dit zou betekenen dat er voor langere tijd gestaakt gaat worden, en dat we AkzoNobel geen of minder mogelijkheden zullen bieden om daar wat productie betreft rekening mee te houden. Daarbij is uitdrukkelijk gesteld, dat wanneer leden om wat voor reden dan ook, niet bereid zijn om voor langere periode in actie te komen, zij daarmee dus vóór het eindbod van Akzo stemmen!

Tijdens de ledenvergaderingen deze week hebben jullie je als leden in ruime meerderheid uitgesproken voor dit tweede scenario van hardere en langdurige acties. Wel is door jullie op voorhand duidelijkheid gevraagd over de duur van deze acties. Daarnaast zijn we door nogal wat leden die om verschillende redenen de bijeenkomsten niet konden bijwonen, gevraagd om hen in de gelegenheid te stellen om alsnog hun stem uit te brengen vóór of tegen het eindbod van AkzoNobel.

Gezien het bovenstaande roept het actiecomité op tot een staking van bepaalde tijd en wel voor de periode van 5 dagen. Deze staking zal op korte termijn voor het begin daarvan aangekondigd worden, uiteraard met inachtneming van veiligheidsoverleg en geldende wet- en regelgeving.

Om je uit te spreken vóór of tegen het eindbod zoals Akzo dat heeft gedaan, kun digitaal je stem uitbrengen via deze link. Mocht het niet mogelijk zijn via de link te stemmen, stuur dan het bijgaand stemformulier ingevuld naar het secretariaat, via het op het formulier genoemde post- of mailadres.

Blijf je werk- en privé-mail checken over de aankondiging van de aangekondigde staking.

Wij gaan ervan uit jullie hiermee voor het moment voldoende te hebben geïnformeerd. Zo snel als mogelijk komen wij op het bovenstaande terug.

Arthur Bot
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 – 20 44 5190
E: a.bot@cnvvakmensen.nl

Erik de Vries
FNV Procesindustrie

Chris van Loon
VMHP
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid