Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Onverwacht toch cao Rutgers Ressins?

Rutgers Ressins en CNV Vakmensen zijn onverwacht tot een onderhandelingsresultaat gekomen over de cao Rutgers Ressins en het pensioen. Dit onderhandelingsresultaat treft u bijgaand aan en we nodigen u uit voor een ledenvergadering op woensdag 13 december om 15.00 uur.

Maandag 4 december zijn Rutgers Resins en CNV Vakmensen onverwacht tot een resultaat gekomen.

Juridische procedures

Zoals jullie weten is er sinds 1 juli 2015 geen cao meer en lopen er juridische procedures tegen Rutgers Resins over de eenzijdige wijziging van de pensioenregeling. Door dit geschil was het ook lastig om alsnog tot een nieuwe cao te komen. Daarnaast bleek dit jaar dat het Cindu Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank op zoek moest naar een nieuwe uitvoerder. Ook hierbij zaten de lopende juridische procedures in de weg.

Enerzijds veroorzaakte dit druk om alsnog tot een akkoord te komen over de cao en het lopende juridische geschil, anderzijds gaf dit ook een risico dat de niet-actieven in het fonds zonder de actieven (werknemers Rutgers Resins) naar een nieuwe uitvoerder zouden gaan, met grote negatieve gevolgen voor de actieven. Dit alles heeft ertoe geleid dat Rutgers Resins op 30 november met voorstellen is gekomen, die op 1 en 4 december met CNV Vakmensen zijn besproken en waarover een onderhandelingsresultaat is bereikt.

Best haalbare

CNV Vakmensen is van mening dat dit op dit moment het best haalbare resultaat is, waarbij er weer een cao is tot en met 2018, de juridische procedures van de baan zijn en het Cindu Pensioenfonds als een fonds over kan naar een nieuwe uitvoerder zonder dat daar claims boven blijven hangen. De tekst van het onderhandelingsresultaat vind je onder het kopje 'Downloads' op deze pagina.

Voor 2017 en 2018 is een goede loonsverhoging afgesproken naast een extra premiebijdrage in het pensioen door werkgever (overigens ook door werknemers). Over 2015 en 2016 was geen loonsverhoging meer af te spreken, omdat in 2015 al een loonsverhoging was gegeven en het budget in 2016 is aangewend om een bezuiniging en reorganisatie af te wenden.

Reparatie 3e WW-jaar

In het onderhandelingsresultaat is ook een afspraak gemaakt over reparatie van het 3e WW-jaar. In een Sociaal Akkoord is afgesproken dat sociale partners het 3e WW-jaar zullen repareren, dat door het kabinet is afgeschaft. Dat gaat nu bij Rutgers Resins ook gebeuren. Sociale partners hebben een landelijk fonds opgericht, de PAWW.

De reparatie van het derde WW-jaar wordt betaald via een zogenoemd omslagstelsel. De werknemer betaalt een bijdrage voor de deelname aan de PAWW-regeling. Die bijdrage varieert van 0,2 % van het brutoloon (in 2017) tot 0,6% in 2022. De percentages voor 2019 tot en met 2022 zijn nog niet vastgesteld. Het staat wel vast dat het niet meer mag zijn dan 0,75%. Als je in de situatie komt dat je ontslagen bent en in de oude situatie in aanmerking zou komen voor een WW-uitkering tussen de 24 en 38 maanden, wordt dat laatste deel boven de 24 maanden uitbetaald door het PAWW. Voor verder informatie verwijzen we je naar de bijlagen.

Ledenvergadering

Voor een toelichting op het onderhandelingsresultaat en een stemming daarover nodigen we jullie uit voor een ledenvergadering op woensdag 13 december om 15.00 uur bij Rutgers Resins in Uithoorn. Uiteindelijk bepalen de leden of de cao definitief tot stand komt.

Mocht je verhinderd zijn op 13 december, maar jouw stem willen kenbaar maken, dan kan dat naar onderstaand mailadres. Je kunt dan aangeven of je voor of tegen het onderhandelingsresultaat bent. Niet-leden zijn ook van harte welkom op deze bijeenkomst, maar als er hoofdelijk gestemd moet gaan worden, telt hun stem niet mee bij het bepalen of het onderhandelingsresultaat ook definitief een cao wordt.

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990 of e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl ).

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid