Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Ontwikkelingen Synthos

Synthos mag trots zijn op haar werknemers maar werknemers zijn momenteel niet trots op Synthos.

1. Sociaal plan besprekingen
In verband met het corona virus hebben cao-partijen een eerste skype meeting gehad op 19 maart om met elkaar te praten over de update van het huidige sociaal plan dat dateert uit 2009.

Op voorhand is afgesproken dat de content van het sociaal plan gehandhaafd blijft en er slechts en alleen gekeken wordt naar artikelen/passages die in strijd zijn met de huidige wet- en regelgeving en aangepast moeten worden.

Tijdens deze skype meeting heeft CNV Vakmensen per pagina haar wijzigingsvoorstellen aangegeven. Jouw werkgever heeft zelf geen wijzigingsvoorstellen gedaan en slechts kennis genomen van de voorstellen van CNV Vakmensen. Vervolgens is de afspraak gemaakt dat jouw werkgever zich hierop gaat beraden en streeft naar een 2e skype meeting op donderdagmiddag 26 maart.

Op 25 maart ontvingen wij bericht van Synthos dat gezien de huidige omstandigheden en alle werkzaamheden binnen de organisatie het niet mogelijk is geweest om het sociaal plan en de besproken wijzigingen met de collega’s in Polen te kunnen bespreken en dat hierdoor de afspraak op donderdagmiddag 26 maart geen doorgang zal vinden.

Een vervolgdatum is op dit moment niet bekend!
Daar waar Synthos aanvankelijk zo’n haast had is dit blijkbaar niet meer aan de orde!

2. Corona en arbeidsvoorwaarden

Afgelopen week heb ik van leden verontruste telefoontjes en mailberichten ontvangen met betrekking tot thuiswerken, het opnemen van verlofdagen en verschuiven datum salarisbetaling.

CNV Vakmensen heeft jouw werkgever woensdagavond 25 maart de volgende reactie gestuurd:

“Los van het feit dat deze berichtgeving erg laat aangekondigd wordt, eenzijdig is vastgesteld maar voldoet aan artikel 13.2 salarisbetaling van de cao-Synthos, brengt dit werknemers erg in verlegenheid. Financiële huishoudingen van werknemers zijn sinds jaar en dag berekend op een loonbetaling op de 23e van elke maand.

Daarbij lees ik in de berichtgeving van Synthos dat uitblijvende en/of vertragende betalingen van klanten van Synthos de cash positie van Synthos verzwakken en constateer ik dat werknemers dit negatieve effect dienen te compenseren.

CNV Vakmensen vindt dit ongehoord en verzoekt u dringend de salarisbetalingen vanaf april 2020 weer volgens de gebruikelijke systematiek te laten plaatsvinden.

Voor wat betreft de mogelijke onzekerheid met betrekking tot de uitbetaling van bonussen in april en vakantiegeld in mei verzoek ik u dringend indien u voornemens bent af te willen wijken van de van toepassing zijnde regelingen op dit gebied dit ruimschoots van te voren met CNV Vakmensen te bespreken. 

Verder heeft CNV Vakmensen vernomen dat leidinggevende bij Synthos werknemers heeft verzocht om thuis te willen gaan werken zonder hierbij van te voren duidelijk de condities waaronder dit kan plaatsvinden te hebben vermeld.

Het kan niet zo zijn dat werknemers die zonder werk naar huis zijn gestuurd dit moeten gaan financieren met hun eigen verlofdagen.

Dit is in strijd met de cao.

Indien dit het geval is verzoekt CNV Vakmensen u dringend e.e.a. te corrigeren.

Het vertrouwen van onze leden in hun werkgever stond al onder druk maar wordt hierdoor vergroot!

Synthos mag trots zijn op haar werknemers maar werknemers zijn momenteel niet trots op Synthos.

Ik zie uw reactie graag uiterlijk donderdag 26 maart tegemoet.

Op 26 maart heeft CNV Vakmensen een reactie ontvangen van Synthos.

Hierin worden een drietal onderwerpen nader aangehaald te weten:

 1. Synthos zou graag de bonusbetalingen willen uitstellen tot de salarisbetaling van september 2020.
 2. Synthos zou graag het vakantiegeld willen uitstellen tot de salarisbetaling van oktober 2020.
 3. Synthos geeft met betrekking tot het opnemen van verlofdagen aan dat dit slechts een verzoek is en geen verplichting!

CNV Vakmensen ziet vooralsnog geen aanleiding om van de overeengekomen arbeidsvoorwaarden in de cao in negatieve zin te willen afwijken en zal dit standpunt met jouw werkgever delen.

3. CNV, de vakbond van iedereen. Juist nu!

De wereld om ons heen is in korte tijd snel veranderd. En terwijl onze maatschappij steeds meer tot stilstand komt, wordt er in bepaalde beroepen vaak juist extra hard doorgewerkt. Daar zijn we jou en je collega’s enorm dankbaar voor. Doorwerken, thuis werken, of tijdelijk geen werk meer? Dat brengt veel zorgen en twijfels met zich mee.

Het CNV staat in al die gevallen naast je. Medewerkers van CNV Info zullen iedereen die belt of mailt zo goed mogelijk helpen. Door vragen te beantwoorden en onzekerheden weg te nemen, heb jij tijd om je op jouw belangrijke zaken te focussen.

Juist nu moeten we solidair zijn. Daarom heeft CNV de voorwaarden om lid te worden versoepeld. Wie nu lid wordt, heeft direct recht op juridische hulp als het gaat om corona-gerelateerde vragen over werk en inkomen. Je hebt dus niet te maken met de wachttijd voor hulp en bijstand die in normale omstandigheden geldt. Onze medewerkers zitten klaar om je direct van dienst te zijn.

Alles even kort op een rij:

 • De eerste 6 maanden ontvang je 50% korting op je lidmaatschap
 • Direct recht op ondersteuning en advies van het CNV
 • Direct recht op juridische hulp als het gaat om corona-gerelateerde zaken over werk en inkomen.
 • En heb je los van werk ook privé rechtsbijstand nodig?

Dan is dat voor jou en je gezinsleden bij het lidmaatschap inbegrepen.

Ga naar www.cnvvakmensen.nl voor meer informatie!

A.J.Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5160 2032
E. a.huizinga@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid