Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Onrust op de werkvloer bij Apollo Vredestein

Nieuws vanuit jullie vakbond CNV Vakmensen, overleg volgt.

Bezuigingen/Onrust
Vorige week is via berichtgeving vanuit het management en leidinggevenden het bericht verspreid dat er op korte termijn een forse kostenverlaging dient te worden doorgevoerd vanwege een budgetoverschrijding van 2,4 miljoen euro. Een van de grote oorzaken die genoemd werden zijn het (te) hoge aantal ingehuurde uitzendkrachten bij jullie bedrijf. Verder werd er een aantal andere zaken benoemd, waarop volgens jullie directie bezuinigd dient te worden, zoals onder andere terugdringen overwerk, openstaande vacatures niet invullen en reiskosten beperken.

Contact
Omdat bovenstaande vorige week geleid heeft tot onrust op de werkvloer hebben wij contact opgenomen met Peter Kroeze, jullie manager HR. Hij verzekerde ons dat er geen vaste medewerkers ontslagen zullen worden en dat de personeelsreductie beperkt blijft tot de uitzendkrachten. Omdat wij jullie zorg herkennen, hebben wij op korte termijn overleg met hem om een nadere toelichting op de memo van Jeroen Wilbers aan de leidinggevenden te krijgen. Uiteraard zullen wij jullie verslag doen van onze bevindingen. Open en transparant zoals jullie dat gewend zijn van ons. Als je wilt, kun je deze nieuwsbrief delen met collega’s, ook met uitzendkrachten, om hierover met hen van gedachten te wisselen.

Pensioen
Verder wil ik jullie melden dat wij gestart zijn met de eerste verkenningen rondom een mogelijke aanpassing van jullie pensioenuitvoerder/verzekeraar. Hiertoe is een externe pensioendeskundige aangetrokken die de vakbonden en OR gaat bijstaan en adviseren. Het zal een zorgvuldig proces worden, waarbij ik wil opmerken dat het huidige pensioencontract bij Aegon nog doorloopt tot 31 december 2018, wij hebben dus de tijd om dit goed voor te bereiden.

Cao
Ook realiseren wij ons dat jullie cao per 1 april dit jaar alweer vernieuwd moet worden, dus ik wil jullie hierbij vragen alvast na te denken voor punten/zaken die wij in onze voorstellenbrief kunnen opvoeren.

Cao-community
En wij kunnen ook een nieuwtje melden vanuit de eigen vakbond CNV Vakmensen: wij gaan, ondersteund door kaderleden, met een nieuwe dienstverlening starten, een cao-community van CNV Vakmensen toegespitst op jullie bedrijfs-cao. We streven ernaar om dit per 1 februari aanstaande operationeel te hebben. Ook hierover zal ik jullie nader informeren. Ben je nieuwsgierig en wil je een voorbeeld zien hoe bijvoorbeeld de Cao Bouw, Cao Metaal en Techniek, etc. in de praktijk er uitziet, ga dan naar: www.jeachterban.nl

Vragen of opmerkingen
Mocht bovenstaande vragen of opmerkingen oproepen, schroom niet, bel of stuur een email naar: g.vandijk@cnvvakmensen.nl of neem contact op met een van de bekende kaderleden, zoals Klaas Woudstra en Herman Steunenberg of een kaderlid uit je directe omgeving.

Mede namens Klaas en Herman,
Gerard van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 60 18 19
E: g.vandijk@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid