Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Onderhandelingsresultaat Kemira 2019-2020

Op 13 november is er een onderhandelingsresultaat bereikt tussen Kemira en vakbonden CNV Vakmensen en FNV. Dit onderhandelingsresultaat wordt aan onze leden voorgelegd. Het is pas definitief wanneer de leden akkoord gaan met het bereikte resultaat.

Wat ging eraan vooraf?
Tijdens de gesprekken over de nieuwe pensioen-cao welke eind dit jaar afloopt, heeft Kemira te kennen gegeven dat de nieuwe cao ook moet worden afgesproken aangezien Corporate één budget vrijgeeft; daar moet Kemira Rotterdam BV beide cao’s voor afsluiten. Dat geeft nogal druk op de ketel richting onze leden. Omdat we toen in een lastige situatie terecht kwamen, hebben alle partijen, dus ook de werkgever, besloten dit met de achterban te bespreken.

De uitkomst hiervan komt erop neer dat de meerderheid van de vakbondsleden hebben aangegeven mee te kunnen gaan met een 2-jarige cao waarin een loonsverhoging staat van 2,7% in 2019 en 3% in 2020. Kritische kanttekening van de leden daarbij is dat ze het niet eens zijn met de combinatie aanpak vanuit Kemira voor wat betreft het budget (pensioen en cao gezamenlijk). Daarnaast hebben de leden aangegeven dat de werkdruk niet meer vol te houden is en daar nu echt iets mee moet gebeuren.
Om tot een nieuwe cao te kunnen komen hebben wij werkgever laten weten dat zij het punt van de werkdruk op moet pakken en niet wederom een toezegging doet zonder acties. Onderstaand gaan wij daar verder op in.

Het onderhandelingsresultaat tref je bij deze nieuwsbrief aan. In het kort komt het hierop neer:

 1. werkdruk: werkgever gaat een masterplan/plan van aanpak uitrollen om duidelijk te krijgen wat en waar de werkdruk precies zit. Zodat er daarna, stapsgewijs een plan van aanpak uit kan rollen. In het eerste kwartaal van 2019 zal de voortgang hiervan worden gedeeld met werknemers en vakbonden;
 2. loonsverhoging 2019: 2,7%
 3. loonsverhoging 2020: 3,0%
 4. duurzame inzetbaarheid vervolg op huidige actieplan;
 5. voortzetting werkgeversbijdrage, vakbondscontributie en ADV verrekenen met werknemersbijdrage pensioenpremie.

Ledenvergadering 3 december
CNV vakmensen en FNV organiseren opnieuw een ledenvergadering waarbij de leden zich kunnen uitspreken over het resultaat op: maandag 3 december 2018, om 15.15 uur, bij Kemira Rotterdam in het Aquarium. In de ledenvergadering zullen we het proces en de inhoud verder toelichten en vragen beantwoorden, maar uiteraard ook stemmen. Tegelijkertijd willen vakbonden de veranderingen van de nieuwe pensioenregeling met jou bespreken. Het is belangrijk dat je ook daadwerkelijk bij de ledenvergadering aanwezig bent. Kom daarom naar de ledenvergadering. Kan je echt niet komen dan kun je in ieder geval schriftelijk je stem meegeven aan een collega.

Samen staan we sterk
Verspreid deze nieuwsbrief onder jouw collega's en maak ze ook lid van CNV Vakmensen. Het gaat tenslotte om jullie cao! Kijk voor meer informatie op https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden

CNV Vakmensen is ook op zoek naar nieuwe kaderleden
Kun en wil jij meer betrokken zijn bij de totstandkoming van de cao, laat mij dit dan weten. Je krijgt van mij dan uitleg wat er van je wordt verwachtHeb je nog andere vragen of opmerkingen, neem dan contact met mij op.

Fadua Toufik, bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 10 20 85 90 / E: f.toufik@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid