Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Onderhandelingsresultaat Cao-Renolit Nederland B.V

Op 20 april 2018 hebben Renolit Nederland, CNV Vakmensen en FNV, een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe Cao voor Renolit Nederland B.V. Dit onderhandelingsresultaat wordt door de vakbonden positief voorgelegd aan de leden.

In de bijlage treffen jullie het onderhandelingsresultaat en het toegezegde stemformulier voor de Cao-Renolit aan.

Op de ledenraadpleging bleek een grote solidariteit onderling ten aanzien van de positie van de technisch dienst, aangaande de consignatie vergoeding.

Inmiddels heeft er met deze groep nog een inhoudelijke discussie plaatsgevonden en is Renolit voor een deel tegemoet gekomen aan de wensen van de TD-ers door de netto vergoeding niet jaarlijks te geven, maar als er daadwerkelijk consignatie gelopen wordt en de opkomstvergoedingen met 0,25% van het maandsalaris verhoogd wordt. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om samen met de productieleidingen maatregelen te treffen om het aantal opkomst te kunnen beperken.

Wij vragen jullie om het formulier, uiterlijk vrijdag 11 mei, ingevuld retour te sturen naar het adres vermeld op het stemformulier.
Als je tegen stemt, dan graag aangeven waarom je tegenstemt.

Wij vragen jullie uitdrukkelijk om de moeite te nemen om je stem uit te brengen en zien deze met belangstelling tegemoet.
Alleen dan kunnen wij als vakorganisaties een goed beeld krijgen over de inhoud van het akkoord.

Peter Böeseken,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5160 2043
E. p.boeseken@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid