Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Onderhandelingen voor de nieuwe cao BP RR gestart

Donderdag 4 juli hebben wij met jullie werkgever de aftrap gedaan voor de onderhandelingen om tot een nieuwe cao te komen. Deze eerste ronde heeft niet heel lang geduurd. Wat besproken is staat, op hoofdlijnen, in onderstaande brief.

Als eerste heeft BP een terugblik gegeven over de afgelopen twee jaar. Het grootste deel van deze periode zijn er goede marges gedraaid op de raffinaderij. De laatste maanden vallen de marges wat tegen. De discussies rond het klimaatakkoord, de CO2-taks om maar enkele punten te benoemen zorgen voor voldoende uitdagingen voor de komende jaren.

In de brieven bij de voorstellenbrieven hebben wij, namens jullie, onze zorg uitgesproken over de situatie van de raffinaderij. Wordt er wel voldoende geïnvesteerd, moeten wij ons zorgen maken over de toekomst van de raffinaderij? Volgens BP doet elke raffinaderij de investeringen op haar eigen wijze. Bij jullie is op de korte termijn vooral het project MAIN van belang, zonder andere plannen te kort te doen. Jullie MT heeft veel vertrouwen in de toekomst van de raffinaderij en deelt de zorgen die wij beschreven in onze brieven niet.

Als eerste hebben de bonden hun voorstellenbrieven toegelicht. De inhoud is jullie bekend.
Vervolgens was BP RR aan de beurt. De volgende punten werden als belangrijk ingebracht:

 • BP RR zou het liefst een 2-jarige cao willen overeenkomen.
 • Er moet wat jullie werkgever betreft een discussie komen over de Merit:
  Het kostenniveau van de huidige merit is op termijn onhoudbaar.
 • De 85% dagen en de leeftijdsgrens voor overwerk moeten besproken worden:
  Een brede integrale aanpak voor duurzame inzetbaarheid die niet alleen bestaat uit ontziemaatregelen voor oudere werknemers.
  De huidige regeling is op termijn organisatorisch onhoudbaar.
  BP vindt dat sprake is van leeftijdsdiscriminatie. Op grond van art 39 lid 3 hebben partijen de verplichting een passende oplossing te vinden.

Jullie werkgever wilden van ons horen dat wij bereid waren om over deze punten mee te willen denken en praten. Wij hebben gezegd dat, wat ons betreft, BP eerst met concretere voorstellen moet komen. Op basis daarvan bepalen wij of wij, na overleg met leden en kaderleden, hiertoe bereid zullen zijn. Voor ons zal het uitgangspunt zijn dat het geen kwestie kan worden van het verminderen van het totaal pakket aan arbeidsvoorwaarden!
BP RR heeft de toezegging gedaan in september met meer concretere voorstellen te komen.

5 september volgt de tweede ronde van de onderhandelingen. Daarna melden wij ons weer.

Voor nu, voor iedereen die de komende maanden met vakantie gaat, een mooie tijd gewenst!

Namens de onderhandelingsdelegatie,
Egbert Schellenberg - FNV Procesindustrie
Piet Verburg
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 66 73 94
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl   

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid