Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Nieuwsbrief van de gezamenlijke vakbonden bij Sitech

Afgelopen donderdag 3 juli zijn de cao-onderhandelingen vastgelopen. Al tijdens de voorlaatste onderhandelingsronde op 3 juni bleek al dat er op belangrijke punten grote verschillen bestonden tussen de werkgever en de vakbonden. De werkgever zou zich toen gaan beraden op de ontstane situatie. Dat heeft tot nieuw overleg geleid op 3 juli, maar de verschillen bleken onoverbrugbaar.

Onderhandelingen vastgelopen

Waar zijn de onderhandelingen op vastgelopen?

 • Hoogte van de loonsverhogingen
  De werkgever wil een 18 maanden cao (1 juli 2014 t/m 31 december 2015) en biedt in laatste instantie de volgende loonsverhogingen:
  0,5 % per 1-10-2014; 1,5 % per 1-1-2015 en 0,5 % per 1-10-2015. 
  Onze laatste voorstellen zijn: 2 % per 1-7-2014 (=aanvang nieuwe cao); 2,5 % per 1-1-2015, waarbij wij de bereidheid hebben uitgesproken om afhankelijk van het totaalpakket nog verder te willen zakken. De onderhandelingen over de loonsverhoging verlopen bijzonder moeizaam, omdat de werkgever heel lang heeft vastgehouden aan de nullijn in 2014 en ook nu ligt er nog een bod dat duidelijk beneden de afspraken ligt, die we elders in Limburg maken en welke wij zéér redelijk vinden.
 • Werkbegeleidingsplan (= Sociaal Plan)
  Wij willen dit Werkbegeleidingsplan voor 4 jaar continueren, zoals we dat recentelijk ook bij DSM Limburg hebben afgesproken.  Dit ook tegen de achtergrond van “Sitech 2020” en de mogelijke reorganisaties die daaraan gekoppeld zijn. Dan geeft het Werkbegeleidingsplan in elk geval de zekerheid van een goed Sociaal Plan. Met heel veel moeite biedt Sitech nu 2,5 jaar aan, maar wij houden vast aan die belangrijke 4 jaar.
 •  Duurzame inzetbaarheid
  Als vakbonden willen wij concrete afspraken maken over de invoering van mentorschap, invoering van een Individueel Ontwikkelbudget, taakroulatie, enz. De werkgever wil niet verder gaan dan het laten bestuderen van deze onderwerpen door een werkgroep.
 • Employability/Duurzame Inzetbaarheid van de Repressieve Dienst
  Tijdens de vorige cao-onderhandelingen hebben we afgesproken  dat een werkgroep van  Sitech, OR en vakbonden aan de slag zou gaan met dit onderwerp. Tijdens heel veel bijeenkomsten hebben wij de contouren van een nieuwe aanpak besproken en op een aantal punten ook in principe overeenstemming bereikt. Echter, op 2 essentiële punten is dat ons nog niet gelukt. Namelijk de financiële compensatie als je na je brandweerperiode een andere baan gaat invullen én de zekerheden vanuit Sitech als je die andere baan gaat invullen bij een andere werkgever. In de werkgroep zijn we daar niet uitgekomen. Daarom hebben wij dit onderwerp weer aangekaart bij deze nieuw cao-onderhandelingen, omdat wij het nu hoog tijd vinden dat er finale duidelijkheid komt op deze beide punten. En wat ons betreft is de werkgever aan zet.

Vast in onderhandelingen

Tot zover de belangrijkste punten. Over de andere onderwerpen zijn we het wel grotendeels eens kunnen worden. Ofschoon we moeten vaststellen dat het wel een moeizaam proces is geworden, omdat bijv. de werkgever aanvankelijk heel hard ingezet heeft op afschaffing van de TOR en andere leeftijdsafhankelijke arbeidsvoorwaarden. Voor nu is dat van de tafel, maar dat heeft wel veel moeite gekost. We zitten dus vast in de onderhandelingen. Hoog tijd voor ledenvergaderingen.

Uitnodiging openbare ledenvergaderingen

Wij nodigen u uit om een van onderstaande openbare ledenvergaderingen bij te wonen:

Voor FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, Vakbond de ABW en Synergo-VHP

Datum  : maandag 14 juli 
Tijdstip : vanaf 15.00 uur en vanaf 16.30 uur 
Locatie : Hotel van der Valk in Urmond

Voor Vakbond de Unie

Datum  : dinsdag 8 juli
Tijdstip : vanaf 16.30 uur
Locatie : Gebouw 124 01, Coka 1

Tijdens deze ledenvergaderingen zullen wij de stand van zaken toelichten. Tevens zullen wij dan met elkaar bespreken “Hoe nu verder?”
Wij rekenen op een goede opkomst, aangezien het over uw eigen cao gaat.Tot op de ledenvergaderingen!


Met vriendelijke groeten namens de gezamenlijke vakbonden

Henk van Rees, FNV Bondgenoten
Wilfred Jonkhout, FNV Bondgenoten
Theo Willms, Vakbond de Unie
Ron Smeets, CNV Vakmensen
Harry Govers, Synergo-VHP
Roger van de Broek, Vakbond de ABW 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid