Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Nieuwsbrief Apollo-Vredestein Enschede

Er is woede, er is ongeloof, er is verdriet, er zijn vragen, veel vragen. Een week later is de klap natuurlijk niet verwerkt. We zitten allemaal in een achtbaan van emoties en inhoudelijke vragen houden ons bezig. Al jullie vragen zijn volkomen terecht.

Veel van deze vragen zijn via de kaderleden bij de vakbondsbestuurders terecht gekomen. Op veel vragen hebben wij helaas (nog) geen antwoord. Ik heb de meeste vragen doorgestuurd naar Jochem Overdijk zodat hij het kan verwerken in de Q&A. Wat we jullie wel kunnen vertellen is het volgende:

Proces
Voorgenomen besluit
De werkgever heeft een besluit genomen wat tot gevolg heeft dat er 750 fulltime arbeidsplaatsen (FTE) in Enschede vervallen. Dit besluit staat nu NIET vast. Daarom heet het ook een voorgenomen besluit.

Adviesaanvraag
In Nederland kennen wij gelukkig een wet die een Ondernemingsraad rechten en bevoegdheden geeft om iets te vinden van zulke voorgenomen besluiten. In dit geval heet dat het Adviesrecht. De werkgever vraagt de Ondernemingsraad advies over het voorgenomen besluit in een adviesaanvraag.

Rol van de OR
Het is van groot belang dat de Ondernemingsraad deze adviesaanvraag van begin tot eind doorspit, onderzoekt en beoordeelt. We gaan ons niet zomaar bij dit besluit neerleggen, het klakkeloos accepteren en het als een voldongen feit zien! Zeker niet als het gaat om 750 FTE. Daarom is het enorm belangrijk dat de Ondernemingsraad alles uitzoekt. Is dit wel echt noodzakelijk? Zijn er betere alternatieven? Kloppen de cijfers? Klopt het plan? Waarom 750? Is het bedrijf na de reorganisatie nog wel levensvatbaar en toekomstbestendig? Etc. etc. De Ondernemingsraad onderzoekt nut en noodzaak van het voorgenomen besluit. Daar heeft de Ondernemingsraad tijd voor nodig. Zij laten zich adviseren door externe experts. Het kan zijn dat de Ondernemingsraad nog meer vragen heeft. Lange tijd in onzekerheid zitten is vervelend. Weet wel dat de Ondernemingsraad in het belang van elke werknemer bij AVBV het voorgenomen besluit doorspit. Mogelijk komt er door het harde werk van de Ondernemingsraad een besluit wat beter voor jullie uitpakt. De kans om dat te onderzoeken moeten we niet laten lopen.

Advies van de OR
Uiteindelijk komt er een moment dat de Ondernemingsraad kan adviseren. Dit kan een positief, negatief of advies met aanbevelingen / voorwaarden zijn. In geval van een positief advies, dan is het voorgenomen besluit meestal een definitief besluit geworden. Als de Ondernemingsraad negatief adviseert kan het heel anders uitpakken. En als de werkgever, ondanks een negatief advies van de Ondernemingsraad, het besluit toch wil doorvoeren, dan kan de Ondernemingsraad zelfs naar de rechter, namelijk naar de Ondernemingskamer! En dan beslist de rechter. Het kan dus echt alle kanten op. Dat is ook de reden waarom we op veel vragen (nog) geen antwoord hebben.
Wij hopen dat iedereen zich realiseert dat wij nu in een zeer belangrijke fase zitten. Namelijk het belangrijke onderzoek van de Ondernemingsraad. Geef je collega OR-leden a.u.b. de ruimte en de steun om deze ingewikkelde en zware klus te klaren. Hoe lastig het ook is dat jullie nog even in onzekerheid zitten, het werk wat de Ondernemingsraad nu verricht is van enorm belang.

Wat gebeurt er als er een besluit is gevallen
Pas als het hele adviestraject is afgerond ligt er een besluit. Dit besluit kan gaan over het vervallen van 750 FTE, maar het kunnen er mogelijk ook minder zijn. En pas DAN staat vast dat er arbeidsplaatsen vervallen. Pas dan staat vast dat bepaalde mensen boventallig zijn. En pas dan is het sociaal plan van toepassing. Over het sociaal plan gesproken….

Sociaal plan
Veel van jullie vragen hebben betrekking op de inhoud van het sociaal plan. Hieronder vind je een aantal punten die jullie uitgelegd wilden zien:

  • AVBV heeft bevestigd dat het sociaal plan van toepassing is op IEDEREEN die onder het voorgenomen besluit van AVBV valt. Dat is dus het voorgenomen besluit zoals die aan jullie is gepresenteerd en nu bij de Ondernemingsraad ligt. Dat betreft dus ALLE FASES en ALLE 750 FTE.
  • In het sociaal plan staat een De één maakt letterlijk plaats voor de ander. Als Ashna niet boventallig is kan Ashna, onder bepaalde voorwaarden, plaats maken voor Gerard die WEL boventallig is. Ashna gaat uit dienst met een plaatsmakersbeloning zoals die omschreven staat in het sociaal plan. Gerard behoudt zijn baan en is niet meer boventallig. Let op! We kunnen pas gebruik maken van deze regeling als er sprake is van boventalligheid. En zoals je hierboven hebt kunnen lezen is er pas sprake van boventalligheid als jouw arbeidsplaats vervalt. En jouw arbeidsplaats vervalt NIET zolang de Ondernemingsraad nog bezig is met het doorspitten van de adviesaanvraag over het voorgenomen besluit. En in die fase zitten we nu.
  • In het sociaal plan staat een beëindigingsvergoeding. Je hebt daar pas recht op als je boventallig bent en je arbeidsovereenkomst daadwerkelijk wordt beëindigd. Je hebt daar nu dus (nog) GEEN recht op. De beëindigingsvergoeding komt neer op de (nieuwe) kantonrechtersformule van 2009. De formule kent een maximering en de uitkomst is voor iedereen verschillend. Op internet zijn er verschillende rekentools om uit te rekenen wat dit bedrag zou kunnen zijn. Dit geeft slechts een indicatie. Wees daar dus voorzichtig mee. Bovendien is het lastig uit te rekenen omdat je “datum uit dienst” (nog) niet bekend is.

Hieronder zie je een tabel waarmee we een poging doen om het proces schematisch en algemeen weer te geven. Wij bevinden ons nu onder punt 2 (vet gedrukt).

1. Werkgever stuurt adviesaanvraag naar OR.
2. OR onderzoekt adviesaanvraag en voorgenomen besluit.
3. OR brengt advies uit.
4. Er wordt een definitief besluit genomen.
5. Arbeidsplaatsen komen formeel te vervallen.
6. Betrokkenen worden boventallig verklaard. Sociaal plan is van toepassing.
7. De leden worden opgevangen door hun vakbond en krijgen juridisch en financieel advies.
8. Werknemers worden indien nodig van werk naar werk begeleid of er wordt WW (werkeloosheidsuitkering) aangevraagd.
9. Einde dienstverband.

Wij hopen dat we één en ander met deze brief kunnen verduidelijken. Over een aantal weken hebben we weer een overleg met jullie werkgever staan. Als er vragen zijn, schroom je niet om die te stellen aan de kaderleden. Hieronder zie je welk kaderlid in welke ploeg / dienst werkt.

Tevens zullen we binnenkort ledenvergaderingen plannen om vragen te beantwoorden. Jullie horen zo snel mogelijk wanneer deze plaatsvinden.

Samen staan we sterk, samen slaan we ons hier doorheen. 

Mede namens Ashna Kamta, bestuurder FNV en
onze Kaderleden: Herman Steunenberg, Daniel Visser, Jan van `t Verlaar, Mustafa Kurkut

Gerard van Dijk,
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen Regio8
M. 06 2060 1819
E. g.vandijk@cnvvakmensen.nlOp de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid