Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Nieuwsbrief Apollo-Vredestein

Op dit moment is er diverse berichtgeving in jullie bedrijf, enerzijds vanuit India “Important message from Neeraj Kanwar (Internal communication) en later op de vrijdag, een bericht vanuit HRM “mededeling nr. 1549 Maatregelen vanwege Coronavirus.

Wij zullen in deze nieuwsbrief proberen aan te geven hoe wij hier als gezamenlijke vakorganisaties tegen aan kijken:

 • Het bericht vanuit India:
  De Engelstalige Internal Communication van de heer Neeraj Kanwar geeft aan wat vanuit India de besluiten zijn die wereldwijd in het concern zijn genomen. Dat betekent geenszins dat wij als vakorganisaties hierover geïnformeerd zijn en er ook nimmer overleg hierover heeft plaatsgevonden! Een punt dat nu al veel vragen oproept is het hoofdstuk A)INCREMENTS. In het eerste bolletje staat, enigszins cryptisch, omschreven dat “deffering increments” dat betekent uitstellen van salarisverhoging/periodiek, in elk geval voor 3 maanden.
  In Nederland kan dit niet zomaar. Zonder heel technisch te worden: wij hebben een cao Apollo-Vredestein met een looptijd tot 31 maart 2021. In die cao staan allerlei “spelregels” waar wij ons met elkaar aan dienen te houden. Een spelregel is dat er op 1 april 2020 een loonsverhoging van 2,5% wordt toegepast.
  Als jullie werkgever van de cao wil afwijken, dient men conform artikel 25 cao de vakbonden voor overleg uit te nodigen waarna wij natuurlijk weer in contact met de leden zullen treden. Dat is hier niet gebeurd.
  Wat staat ons te doen:
  Wij zullen jullie Nederlandse directie om opheldering vragen, en zullen ook aan de Ondernemingsraad vragen hierover opheldering te vragen. Ons standpunt als gezamenlijke vakbonden is: dit kan en mag niet!
  In de brief vanuit India staat een voornemen, althans een eenzijdig besluit om de loonsverhoging(en) niet door te voeren, uit te stellen. Dat zal duidelijk worden op 1 april aanstaande. Als dat gebeurd zullen wij ons juridisch gaan verweren en de dwingende bepalingen/afspraken uit de cao gaan inroepen, een juridische procesgang dus.

 • Het bericht vanuit Nederland:
  Dit is een mededeling die vanuit de crisis rondom de maatregelen van het Coronavirus wordt genomen. Het betreft hier een managementbeslissing bedoeld om jullie bedrijf voor te bereiden op de sterk afnemende vraag naar autobanden. Hiervoor heeft de overheid een Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen die er uit bestaat dat de overheid de loonkosten voor 90% over neemt bij bedrijven die aan de voorwaarden voldoen. De werkgever is dan nog verplicht 10% zelf te betalen, je merkt daar dus niets van in je portemonnee. De laatste details over deze regeling moeten komende donderdag nog met minister Koolmees en de vakbonden worden besproken. Let op de berichtgeving die je centraal vanuit CNV en FNV hierover ontvangt. Uiteraard ondersteunen wij die maatregel vanuit de overheid ten zeerste, dat mag duidelijk zijn!

Tot zover onze berichtgeving over de interne communicatie. Wij begrijpen dat we nu niet alle zorgen kunnen wegnemen, maar realiseer je dat we als vakbonden pas echt in actie kunnen komen als de datum van 1 april is verstreken en duidelijk is geworden dat het voornemen wat vanuit India is gecommuniceerd, werkelijkheid is geworden. Op dat moment zullen onze kaderleden ons informeren en gaan wij als vakbonden ons verzetten tegen die eenzijdige en in onze ogen illegale actie van jullie werkgever.

Voor nu het advies, houd het hoofd koel, zorg goed voor elkaar, zeker in deze onzekere tijden van het Corona-virus en we zien elkaar vast weer in betere tijden als we weer ledenvergaderingen kunnen houden.

Gerard van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
Regio8 Apeldoorn
M: 06 20 60 18 19
E: g.vandijk@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid