Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Nieuwe cao bij Cabot voor 2017/2018

Er is een nieuwe cao. Op dinsdag 16 januari is het in december bereikte onderhandelingsresultaat aan de leden van de vakbonden CNV Vakmensen en FNV ter stemming voorgelegd. De ledenvergadering heeft het resultaat met meerderheid van stemmen geaccepteerd.

In de praktijk betekent dit dat werkgever over kan gaan tot uitbetaling van de financiële en materiële zaken, zoals onder andere het verwerken van de loonsverhoging. De loonsverhoging is afgesproken met terugwerkende kracht van 1 juli 2017 is afgesproken.

Derde WW-jaar

Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief is op 16 januari 2018 ook de WW-reparatie voor het 3e WW jaar ter stemming in gebracht. Ter herinnering: Willen de werknemers bij Cabot dat de WW-reparatie na 24 maanden WW-uitkering aangevuld wordt? Het antwoord daarop is ja. De meerderheid van de ledenvergadering heeft voor gestemd. Vakbonden gaan werkgever vragen de administratieve zaken te organiseren en regelen, zaken die nodig zijn om bij de St. PAWW aan te kunnen sluiten. Bekijk de video over wat dit voor jou gaat betekenen.

Pensioen

In 2016 en 2017 zijn de pensioenkosten zodanig gestegen (van 29% naar 31,9% van de totale salarissom), dat er maatregelen nodig zijn om deze stijging in de hand te kunnen blijven houden. Daarvoor heeft CNV Vakmensen en FNV je indertijd 3 mogelijke oplossingen voorgelegd:

  1. Verhoging van de franchise van € 13.123 naar € 16.000. Verlaging van het opbouwpercentage van 1,875% naar 1,75%. Verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar. Met deze maatregelen komt de pensioenpremie op 26% (1/3 werknemer en 2/3 werkgever).
  2. Franchise blijft € 13.123. Verlaging van het opbouwpercentage van 1,875% naar 1,64%. Verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar. Met deze maatregelen komt de pensioenpremie op 24% (1/3 werknemer en 2/3 werkgever).
  3. Verhoging van de franchise van € 13.123 naar € 14.550. Verlaging van het opbouwpercentage van 1,875% naar 1,7%. Verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar. Met deze maatregelen komt de pensioenpremie op 25,4% (1/3 werknemer en 2/3 werkgever).

Voor alle 3 de mogelijkheden geldt dat de VPL-opbouw voor de toekomst een pensioenleeftijd van 68 jaar kent, terwijl het tot 2018 'opgebouwde' VPL recht een pensioenleeftijd behoudt van 67 jaar.

De leden van CNV Vakmensen en FNV hebben voor optie 3 gestemd. Wat betekent dat de pensioenregeling daarop is aangepast. Die aanpassing ga je terug zien op uw UPO dat het pensioenfonds PGB (Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven) naar jouw huisadres stuurt.

Word lid voor het collectief en solidair

Zorg dat je collega ook lid wil worden en verspreidt de nieuwsbrief. De volgende cao-onderhandelingen zullen niet lang op zich laten wachten. Daarom is alle input nodig.

CNV Vakmensen is op zoek naar nieuwe kaderleden. Kun en wil jij meer betrokken zijn bij de cao? Laat dit weten aan Fadua Toufik. Dan kan zij uitleggen wat er van je wordt verwacht.

Vragen/opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen kun je Fadua Toufik (f.toufik@cnvvakmensen.nl ) of Nanny Nuijten (nanny.vanaard@fnv.nl) benaderen, beiden bestuurders bij de bonden.

Fadua Toufik
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 10 20 85 90
E: f.toufik@cnvvakmensen.nl
 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid