Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Na derde ronde nog geen cao MSD

Ondanks langdurig overleg heeft de derde ronde cao-onderhandelingen met MSD nog geen cao opgeleverd. Vóór aanvang van het formeel cao-overleg was er met spoed nog een overleg van de ingestelde werkgroep "Werken naar Wens" ingepland om de laatste losse eindjes van de protocoltekst glad te strijken.

Bestuurders en kaderleden van CNV en FNV begonnen met goede moed aan het cao-overleg in de verwachting dat er afspraken gemaakt konden worden over de randvoorwaarden om de pilotswerken naar wens goed te begeleiden het aankomend werkjaar.

Vele zaken zijn de revue gepasseerd en MSD en de vakbonden begonnen elkaar dichter te naderen en er kwam zelfs een loonbod (althans de merit-matrix van 2,25% per jaar) en een toelichting op wijziging van de salarisschalen (Functional Salary Rangers),waarbij het perspectief van de salarisschalen voor meerdere functie families wordt verbeterd.

Voorts heeft MSD aangegeven hoe zij wenst om te gaan met de 21 voorstellen vanuit de werkgroep duurzaam inzetbaarheid, waarbij de voorstellen om de werkdruk binnen MSD te monitoren en aan te pakken niet de hoogste prioriteit kregen. Dit was de eerste teleurstelling voor CNV en FNV.

Vervolgens werd steeds duidelijker dat MSD de randvoorwaarden voor de pilots- werken naar wens eenzijdig wilde wijzigen, er zijn over en weer “hardere woorden gevallen” en hebben partijen elkaar goed de prioriteiten verteld. Het “vroor” zowel binnen als buiten de vergaderzaal.

Hiernaast blijft er een verschil van mening bestaan aangaande de wijziging consignatieregeling (de vergoeding vast en per oproep) en vooral het verschil dat de vaste structurele consignatievergoeding onderdeel moet zijn van het vaste inkomen en derhalve meetelt voor meerdere zaken (grondslag voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid, pensioen en vakantie- en eindejaarsuitkering).

Partijen hebben aan het einde van de dag afgesproken dat elke partij nog eens goed gaat nadenken over de verschillen en hoe deze op te lossen zijn.
Het volgend overleg is gepland op 21 december 2016.

Sociaal Plan MSD
Partijen hebben ook nog in de tussentijd een aangepast sociaal plan gemaakt en op verzoek van MSD gaan de bonden dit voorleggen aan haar leden en CNV en FNV zullen het resultaat “neutraal” voorleggen aan haar leden. Afspraak is dat CNV en FNV ergens rond 9 december MSD zullen rapporteren over de uitkomst. Een aparte brief en sociaal plan kun je een dezer dagen verwachten of is als bijlage van deze brief toegevoegd.

Samenwerking met vakbond NMP
Goed om te melden is ook dat de samenwerking tussen de drie bonden bij MSD dit keer gewoon goed te noemen was. Heel prettig.

PS: de vakbonden CNV en FNV werken hard binnen MSD om je belangen en arbeidsvoorwaarden en die van jouw collega’s goed te houden en te verbeteren, daarom steun deze bonden door jouw collega lid te maken. Kijk op de sites van
CNV  www.cnvvakmensen.nl

Ad de Jong
kaderlid CNV Vakmensen

Peter de Ridder
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 97
E: p.deridder@cnvvakmensen.nl
16-4131/PdR/sb

Janny Koppens, bestuurder FNV
FNV-delegatie bestaande uit:
Marjan Jagt-Smook, Mimi Vermeeren, Paul Barten, Bart Maas en Dieter Lucas
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid