Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Linde Gas: eindbod cao en aanvulling sociaal plan

Tijdens het overleg op maandag 31 juli 2017 heeft Linde Gas Benelux (Linde) voor zowel de cao als voor de aanvullende afspraken op het sociaal plan met betrekking tot LIFT een eindbod op tafel gelegd.

Het betreft twee afzonderlijke trajecten. Wij geven hierna een toelichting en vragen jullie je stem hierop uit te brengen.

1. Eindbod cao
Bij de start van het cao traject lagen de voorstellen van partijen ver uit elkaar maar gedurende het onderhandelingstraject zijn we behoorlijk naar elkaar toegegroeid. Wij hadden het vertrouwen dat we er met elkaar uit zouden kunnen komen. Maar een eindbod betekent dat we uit onderhandeld zijn. Wij vinden het jammer dat we met jullie werkgever niet het laatste stapje hebben kunnen maken om tot een gezamenlijk akkoord te komen.

Maar zoals gezegd, tijdens het onderhandelingsproces zijn we behoorlijk naar elkaar toegegroeid. In een overzicht (zie bijlage) hebben wij onze voorstellen en de voorstellen uit het eindbod van Linde naast elkaar gezet.

2. Eindbod LIFT
Linde heeft een doorlopend sociaalplan. Dat is een goed plan en ook van toepassing op het LIFT-programma. In het sociaal plan is echter geen rekening gehouden met de medewerkers die overgaan naar een andere werkgever op basis van Wet overgang van onderneming.

Linde wil het transport uitbesteden naar een transportbedrijf. De betrokken chauffeurs (bulk en pgp) en overige medewerkers van dit onderdeel gaan op basis van de Wet overgang onderneming automatisch mee over naar de nieuwe organisatie. Zij hebben geen keus.

Voor de teruggang in arbeidsvoorwaarden is het gebruikelijk dat er afspraken worden gemaakt met de werkgever om gedurende een aantal jaren de teruggang in arbeidsvoorwaarden aan te vullen tot het huidige niveau.
De betrokken groep chauffeurs en hun naaste collega's hebben echter aangegeven dat zij de teruggang van hun arbeidsvoorwaarden in een éénmalige compensatievergoeding ter hoogte van de ontslagvergoeding - zoals opgenomen in het sociaal plan - willen ontvangen.

De vraag voor de factor was c = 1 conform het sociaal plan.

Het eindbod van Linde is:
'Overgang van Onderneming chauffeurs
Na vele discussies heeft Linde aangegeven bereid te zijn om - in plaats van aanvulling van maandelijks salaris met een toeslag gedurende een X periode, voor de chauffeurs een betaling van een bedrag in 1 keer vooraf te doen. Linde heeft daarbij een eindbod neergelegd: kantonrechtersformule conform Sociaal Plan waarbij factor c = 0,79. Bij overeenstemming met betrekking tot de factor, zal een overgangsprotocol door  partijen worden opgesteld.'

3. Overig
Linde heeft toegezegd om de plaatsmakersregeling in het sociaal plan uit te breiden. Dat is een positieve uitbreiding op het sociaal plan en hoeft om die reden niet ter stemming aan de leden worden voorgelegd. De volgende afspraak zijn wij met Linde overeengekomen.

'Uitbreiding plaatsmakersregeling
Linde heeft zich bereid verklaard de plaatsmakersregeling uit te breiden zodat meer mensen gebruik kunnen maken van deze regeling. Indien een medewerker zou willen plaatsmaken, dan kan deze medewerker zich melden bij zijn leidinggevende en/of HR en dan gaan we samen kijken of een regeling haalbaar is voor deze medewerker. We zullen de oudere medewerkers hierin onze specifieke aandacht geven.'

Over de VPL kan LGB op dit moment nog niets vastleggen, daar jullie werkgever nog steeds op mandaat wacht vanuit Pension committee in München. Wanneer hier meer duidelijkheid over is informeren wij jullie.

4. Achterban en stemming
Gezien de vakantieperiode leggen wij jullie het eindbod schriftelijk voor met de vraag om ook schriftelijk (of digitaal) jullie stem uit te brengen. Het betreft twee trajecten.

  • Alle leden kunnen hun stem hier uitbrengen voor het eindbod cao (zie punt 1)
  • De leden die vallen onder bulk en pgp kunnen hier ook hun stem uitbrengen voor het eindbod LIFT (zie punt 2).

Stemmen kan tot en met vrijdag 8 september 2017.  Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kun je ook digitaal via onze website stemmen. Ga hiervoor naar https://www.cnvvakmensen.nl/caos/chemie-en-energie/cao-linde-gas. De nieuwsbrief vind je op deze pagina. Hierin staat de link naar de stemming. Lukt het niet via de link te stemmen, stuur dan bijgaand stemformulier ingevuld naar het secretariaat, via het op het formulier genoemde post- of mailadres.

Hebben jullie toch behoefte aan een informatiebijeenkomst in augustus of heb je nog vragen, laat mij dat dan weten. Je kunt een e-mail sturen naar: g.vancuijk@cnvvakmensen.nl of bellen: 06 20134089.

Gerard van Cuijk
Bestuurder CNV Vakmensen
   
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid