Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Lees: cao onderhandelingen Kemira van start

Kemira wil loonmatiging en verlof-/seniorenregeling ‘beheersbaar’ maken

Eerste overleg nieuwe cao Kemira 2021

Kemira wil loonmatiging en verlof-/seniorenregeling ‘beheersbaar’ maken

 Op 1 februari jl. vond het eerste cao-overleg plaats. Kemira begon met een terugblik op de afgelopen periode. Jullie directie had geen cao-voorstellen. Zij wilden dat de vakbonden samen met hen nadenken over hoe Kemira concurrerend kan blijven. FNV en CNV hadden wel cao-voorstellen, die hebben we toegelicht. Het volgende overleg staat gepland op 11 maart a.s. Wij hebben Kemira gevraagd om voor die tijd een voorstellenbrief te maken zodat wij weten wat zij precies voorstellen.

Concurrentiepositie en ‘denkrichtingen’ Kemira

De directie begon het overleg met een uitgebreide terug- en vooruitblik van Kemira. Volgens hen is de winstgevendheid op peil gebleven maar worden de marges kleiner. Kemira heeft hierna de concurrentiepositie ten opzichte van andere Europese vestigingen uitgebreid belicht. De directie is bezorgd om de, volgens hen, relatief hoge loonkosten en lage arbeidstijd in Nederland. Zij willen daarom twee ‘denkrichtingen’ samen met vakbonden verkennen:

  • Loonmatiging om een toekomst voor Kemira in Nederland te behouden
  • Operationeel beheersbaar maken van de verlofregeling (seniorendagen)

Uiteraard hebben wij kritische vragen gesteld. Wij hebben om een formele voorstellenbrief gevraagd op basis waarvan jullie werkgever wil onderhandelen. Wij voelen er niets voor om een cao-overleg in te gaan met als gezamenlijk doel bovenstaande ‘knelpunten’ op te lossen, zoals Kemira dat voorstelt. Bonden vinden het niet wenselijk dat Kemira het huidige, hard bevochten pakket aan arbeidsvoorwaarden opnieuw wil bespreken, zonder dat het hier zelf goed onderbouwde, uitgewerkte ideeën over presenteert.  Pas nadat Kemira de kaarten op tafel legt kan het cao-overleg wat ons betreft beginnen.

Inzet vakbonden

Wij hebben in het overleg gevraagd naar onderwerpen zoals: de werkdruk, het kunnen opnemen van verlof in combinatie met het stuwmerenverlof en overwerk, de projectgroep flexibel roosteren, de vooruitzichten en concurrentiepositie. Vervolgens hebben we onze voorstellenbrief toegelicht die je in de bijlage vindt. Wij hebben benadrukt dat onze achterban een koopkrachtimpuls belangrijk vindt, net als het maken van afspraken om eerder te kunnen stoppen met werken.

Vervolgoverleg op 11 maart 2021

De directie heeft tijd nodig om na te denken over de voorstellen. Het eerst volgende cao-overleg is gepland op 11 maart a.s. Uiteraard houden we je op de hoogte van het vervolg van de onderhandelingen.

Samen sterk bij Kemira

Zorg dat we samen sterk staan bij Kemira. Met hoe meer leden wij zijn, hoe sterker onze positie aan de onderhandelingstafel is. Schrijf je collega als vakbondslid in die nog geen lid is.
www.cnvvakmensen.nl/lidworden

Met vriendelijke groeten,

Willem Groenendijk, Jan Jaap Maarsen en Iris van der Veen kaderleden en bestuurder FNV Procesindustrie

Corina Hensen, bestuurder CNV Vakmensen 06-42060108

Heb je vragen of opmerkingen? Spreek gerust één van de kaderleden aan of mail

FNV Procesindustrie: iris.vanderveen@fnv.nl
CNV Vakmensen: c.hensen@cnvvakmensen.nl

 

Bijgevoegd vind je de voorstellenbrief van CNV Vakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid