Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Lees: 2e cao overleg Kemira: Vertragen en versoberen

Op donderdag 11 maart vond online via Teams de 2de CAO onderhandeling plaats tussen vakbonden en Kemira

Kemira bekent eindelijk kleur en zet mes in seniorenregeling en 85% dagen  

Voorafgaand aan het tweede cao-overleg hebben FNV, CNV en De Unie aan Kemira gevraagd om concrete voorstellen te doen. De voorstellenbrief van werkgever bevatte tot onze verbijstering echter geen enkel voorstel. Tijdens het overleg bleek dat jullie werkgever het mes wil zetten in de seniorenregeling en de 85% dagen. Kemira doet dat nota bene door onze eigen voorstellen, over het aanpassen van de 85%- en seniorendagen voor 65 en 66-jarigen, te kapen en uit te kleden. Vakbonden zijn teleurgesteld en bezorgd over de schijnbare ramkoers waar Kemira voor lijkt te kiezen.
 
Zorgen om voortgang in traject Kemira

Kemira heeft geen haast met de onderhandelingen terwijl de cao toch al begin dit jaar is verlopen. Tijdens het eerste overleg had Kemira nog geen voorstellen en ook de brief die wij voor het overleg ontvingen, bevat welgeteld nul voorstellen. Bonden concludeerden dat we dan het gesprek zouden voeren op basis van onze voorstellen maar daar wilde jullie werkgever ook niet aan. Kemira weigerde eerst ook om een reactie op onze voorstellen te geven. Pas na lang aandringen liet Kemira het achterste van de tong zien. Bonden begrijpen niet waarom jullie directie voor deze strategie kiest, die zeker niet bijdraagt aan een constructieve sfeer.

Aap uit de mouw: bijna 29%-41% van de bestaande 85%- en seniorendagen inleveren

FNV en CNV willen de huidige senioren- en 85%-dagen die nu tot en met 64 jaar lopen, door trekken tot de aow-gerechtigde leeftijd. Deze dagen staan niet in de cao omdat de aow-leeftijd is verhoogd maar de tekst daar nooit op is aangepast. Kemira beaamde de vorige keer dat zij dat in praktijk nu al zo toepassen. Collega’s van 65 en 66 jaar krijgen nu hetzelfde aantal dagen als 64 jarigen. 36 dagen 85%-dagen  per jaar en 8 of 10 dagen seniorendagen afhankelijk van je rooster. Bonden complimenteerden Kemira hierover en waren tevreden dat dit voorstel alvast ‘binnen’ was.

Niets bleek minder waar. Kemira wil nu opeens dat de dagen die 65 en 66-jarigen krijgen, ingeleverd worden en wil de dagen uit de cao herverdelen. Dat kan betekenen dat de dagen pas jaren later ingaan of dat je er minder per keer krijgt, kortom iedereen gaat er op achteruit. Dit is een enorme kostenbesparing.

Bonden zijn woedend over dit voorstel. De verhoging van de aow-leeftijd betekent dat mensen langer door moeten en het des te belangrijker is om fit de finish te halen. Nu snijden in een regeling die bedoeld is om mensen hierbij te helpen kan en mag niet.   

Integrale reactie: njet, njet, njet en geen loonbod

De reactie op onze voorstellen is bijzonder mager. Kemira werkt mee aan de RVU-regeling waardoor je maximaal drie jaar voor aow-gerechtigde leeftijd kunt stoppen. Werkgever betaalt hiervoor 22.164 euro per jaar en werknemer betaalt de rest. Je zult dus flink moeten hebben bij gespaard. Kemira wil dit alleen doen als het gebruik kan maken van een subsidie.

Kemira is bereid om een generatiepactregeling te onderzoeken maar dit mag niets kosten en wil een gesprek over pensioenadvies regelen. De verrekening contributie en werkgeversbijdrage zijn akkoord.

Kemira wil geen afspraken maken over: verlofsparen, tijdelijk meenemen extra wettelijke vakantiedagen vanwege corona, extra partnerverlof doorbetalen, thuiswerkvergoeding, bijdrage leveren aan internationale solidariteit, vrije dag op 1 mei, vrije dag op 5 mei, afspraken maken over vertrouwenspersoon, afspraken maken over faciliteiten mantelzorg en rouw op de werkvloer, werkdruk, een individuele leerrekening of ons voorstel over de WGA-gedifferentieerde premie. Kemira weigert een loonbod te doen.

Vervolgoverleg op 31 maart 2021 en twee digitale achterbanraadplegingen op 16 april

Het eerst volgende overleg staat gepland op 31 maart 2021. Wij hopen dan eindelijk een loonbod te krijgen. Wij willen de situatie na het volgende overleg met jullie bespreken tijdens twee digitale achterbanraadplegingen. Op vrijdag 16 april van 11-12 uur en van 16-17 uur. Zet dit alvast in je agenda, de uitnodiging volgt nog.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Willem Groenendijk, Jan Jaap Maarsen en Iris van der Veen kaderleden en bestuurder FNV Procesindustrie
Corina Hensen, bestuurder CNV Vakmensen
Paul Leen, Dennis Herrewijnen en John Kapteijn, kaderleden en bestuurder De Unie
 
Heb je vragen of opmerkingen? Spreek gerust één van de kaderleden aan of mail voor:
FNV: iris.vanderveen@fnv.nl ,
CNV: c.hensen@cnvvakmensen.nl of
De Unie: John.kapteijn@unie.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid