Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Ledenvergadering PPG Hoogezand

Overleg met de directie over de cao, heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd

Op vrijdag 16 september 2016 hebben vakbonden van FNV en CNV weer overleg gehad met jullie directie. Zoals jullie weten, hebben alle vakbonden het cao-resultaat nog steeds niet getekend. De reden hiervoor is dat er verschil van inzicht is ontstaan over de gemaakte afspraken.

Koopdagen

Dit verschil spitst zich voornamelijk toe op de wijze waarop de directie de koopdagen behandelt. In de cao staat het volgende over de koopdagen:

artikel 16 van CAO I;
Regeling koopdagen
Koopdagen zijn dagen waarop niet gewerkt wordt en waarover geen inkomen wordt verdiend. Het kopen van dagen brengt pensioenkosten voor betrokkene met zich mee. Koopdagen kunnen worden opgenomen op basis van de volgende voorwaarden:
a. Kosten
1. Inkomenskosten:
De kosten van een koopdag bedragen per uur uitgedrukt in een percentage van het jaarinkomen 0,0537%.
2. Pensioenkosten:
Om de pensioenopbouw over koopdagen te kunnen voortzetten dient over die dagen de totale pensioenpremie (werkgeversaandeel + eventueel werknemersaandeel) van de pensioengrondslag door de werknemer gedragen te worden. 
De bijdrage voor het ploegenpensioen wordt door de werkgever doorbetaald.

De directie is van mening dat de bijdrage voor het ploegenpensioen niet door de werkgever doorbetaalt behoeft te worden maar door de werknemer zelf betaald moet worden. Een en ander houdt in dat deze koopdagen daardoor voor de medewerkers duurder worden.

Om deze kwestie met jullie te bespreken hebben wij een ledenvergadering uitgeschreven die gehouden zal worden op:

Datum: Maandag 26 september 2016
Plaats: Hotel Faber, Meint Veningastraat 123, 9601 KE Hoogezand
Aanvang: 19.30 uur

Anton Meijerman en Maarten Spigthoff
E: a.meijerman@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid