Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Ledenvergadering pensioenregeling Ashland

De werkgroep heeft een advies voor een nieuwe pensioenregeling per 1-1-2019 gegeven. De vakbonden nemen dit advies over en leggen het als onderhandelingsakkoord voor aan de leden.

Afgelopen maanden heeft de werkgroep pensioenen van Ashland een intensief traject doorlopen om te komen met een advies voor de nieuwe pensioenregeling welke zal ingaan op 1 januari 2019.

In de werkgroep zaten vakbonden, de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging, Erwin Bosman als pensioenadviseur van de ondernemingsraad en uw werkgever.

Pensioen is een complex onderwerp en uit verschillende onderzoeken, berekeningen en vergelijkingen is het de werkgroep gelukt om tot een advies te komen.

Zodra dit advies uitgewerkt is, zullen we het als een onderhandelingsakkoord naar jullie sturen en ter stemming voorleggen.

Graag nodigen wij jullie alvast uit voor een ledenvergadering op:

 Donderdag 5 juli a.s.
om 14:00 uur en 15:45 uur
in de Soos

Pensioenadviseur Erwin Bosman zal ook aanwezig zijn om specifieke technische vragen te beantwoorden.


We willen jullie alvast informeren over de hoofdpunten van het advies van de werkgroep:

 • Contract voor 5 jaar. 1-1-2019 tot en met 31-12-2023.
 • Huidige regeling ongewijzigd: Ambitie Middelloon: OP 1,875% / NP 70% -franchise 2018 = 13.344 –pensioenrichtleeftijd 68 jaar, max pensioengevend salaris € 105.075.
 • CDC regeling bij Pensioenfonds PGB.
 • Werkgeversbudget = vast budget van 22% pensioengevend salaris.
 • Werknemersbijdrage = 6% PG (zelfde definitie PG als voorheen, 22.734 (vast bedrag).
 • Geen apart indexatiebudget voor werkgever voor actieven meer vanaf 1-1-2019.
 • Geen collectieve waardeoverdracht naar PGB per 1-1-2019.
 • Huidig Protocol voor communicatie handhaven.
 • Indien premie PGB lager is dan wat er aan totaal premie wordt betaald: wordt het meerdere gestald op een egalisatierekening.
 • Indien premie PGB hoger is dan wat aan totaal premie wordt betaald: opbouw % OP en NP automatisch naar beneden, tenzij er -na overleg- voor 1 december van enig jaar overeenstemming is tussen partijen over een andere optie.
 • Indien er positief saldo egalisatierekening is per 31-12-2023 dan gaan partijen met elkaar in overleg.


Mede namens Rodney Lagendijk en Michael Stufkens,

Peter Vlaming
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 29 52 56
E: p.vlaming@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid