Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

LEDENVERGADERING EN STEMMING NIEUWE CAO

Aan de leden werkzaam bij NAM

Beste mensen,

Net als voorgaande cao zijn de onderwerpen voor de nieuwe cao in het kernteam besproken en hebben we via de kaderleden van beide bonden daar input voor gegeven.

We hebben gezocht naar hoe we afspraken kunnen maken over zekerheid in de komende onzekere tijden. Deze afspraken gelden voor zowel cao- als niet cao-medewerkers zodat we voor zoveel mogelijk van onze leden afspraken maken. Er ligt nu een voorstel voor verschillende zaken, te weten: Loonontwikkeling , Overtolligheid, Duurzame Inzetbaarheid, Mobiliteit en werkdruk.

Loon en looptijd
Omdat er vanuit Shell is aangegeven dat er in de komende periode kritisch wordt gekeken naar de positie van het arbeidsvoorwaardenpakket (heel concreet: wij verwachten als kernteam een versobering van de loongroei en -ontwikkeling ten opzichte van andere bedrijven in de energiemarkt) is ons voorstel om loonstijging in te ruilen voor een voortzetting van de LOR voor NAM voor de komende 3 jaar.
Financieel betekent dit het volgende voor cao-medewerkers:

 • 0% cao-verhoging
 • 0% voor merits
 • 10% voor bonusuitkering
 • Eenmalige bruto uitkering van €2023 op 1 januari 2023

Overtolligheid
Hiervoor komt alleen voor NAM-medewerkers een overtolligheidsregeling op het huidige LOR- niveau, voor cao- en niet cao-medewerkers

 • Feitelijk een voortzetting van de huidige LOR-regeling waarbij de vergoeding is gebaseerd op de transitievergoeding 2019 x 2,65.
Dit vangnet kan worden gebruikt als er overtolligheid ontstaat, maar ook om doorstroom te faciliteren, onder andere door gebruik van TVS te stimuleren. Stel bijvoorbeeld dat iemand die offshore werkt wel vrijwillig wil vertrekken dan kan deze persoon plaats maken voor iemand uit bijvoorbeeld Groningen die graag wil blijven en zo zijn of haar baan behoudt en omschoolt naar offshore (of dat naaste collega’s besluiten om gebruik te maken van deze overtolligheidsregeling zodat er meer ruimte is om door te groeien/promotie).

Duurzame Inzetbaarheid

Voor duurzame inzetbaarheid gaan we verder met waar we gebleven waren.

Omdat nog niet al het eerdere budget gebruikt is krijgen cao-medewerkers 2 dagen verlof toegekend per 2021 die kunnen worden gebruikt voor DI. DI in de ruime zin van DI, dus ook voor bijvoorbeeld verbetering van welzijn, naar eigen inschatting.

Daarnaast wordt het budget aangevuld tot 2 miljoen  voor cao- en niet cao-medewerkers en worden de  huidige regelingen voortgezet.
De regelingen houden het volgende in:

 • Financiële scan
 • EVC verworven competenties
 • Suppletieregeling
 • Loopbaan scan
 • Teamwaardering
 • PO(Z)B voor niet cao-medewerkers
 • De POZB voor cao-medewerkers blijft ook bestaan maar gaat niet ten koste van dit budget. Dit geldt ook voor de vele vergoedingen van scholing, die bestaan al en blijven bestaan en gaan niet ten koste van dit budget.
 • Het POZB voor niet-cao-medewerkers en het POZB voor cao-medewerkers wordt verhoogd naar 3600 euro. Het blijft zo dat dit budget besteed kan worden zonder goedkeuring van je leidinggevende.
 • Er is ruimte voor nieuwe regelingen via het Kernteam om bijvoorbeeld niet te declareren scholingen of scholingstijd af te spreken.

Ontwikkelingsgesprek

 • Er komt een jaarlijks proces waarbij leidinggevende en medewerker in gesprek gaan over de huidige de baan, ontwikkeling en worden afspraken vastgelegd (vergelijkbaar met IDP voor niet-cao).
 • Medewerkers worden aangemoedigd om een carrièrecheckgesprek bij het mobiliteits- centrum aan te vragen en maximaal gebruik te maken van de DI-regelingen.

Mobiliteit
NAM krijgt een onafhankelijk mobiliteitscentrum. Gerund door een onafhankelijke partij die in het bezit is van goede regionale marktkennis en participeert in netwerk verbanden/samenwerkingen. Deze onafhankelijke partij zal een carrièrecheckprogramma organiseren zodat medewerkers duidelijk wordt wat er intern en extern mogelijk is. Hier krijg je als werknemer advies over je carrière, je mogelijkheden en je competentieontwikkeling. Daarnaast zorgt dit bureau voor advies aan NAM HR over mogelijkheden voor interne mobiliteit. Dit zorgt ervoor dat de vrijwillig vertrekregeling maximaal kan worden gebruikt door intern te kijken naar alle mogelijkheden van doorgeschoven overtolligheid en TVS.

Werkdruk
De afgelopen jaren hebben we werkdruk onderzocht en besproken, we zijn er nog niet in geslaagd afspraken te maken die dit verminderen. Wel laten de onderzoeken goed zien waar de werkdruk zit en zijn er verschillende oplossingen aangeboden op teamniveau.

Uit de terugkoppeling van onze leden blijkt dat op de werkvloer de werkdruk onverminderd hoog blijft. We hebben daarom afgesproken dat jullie altijd worden betrokken bij het maken van het Zero Based beleid. Op deze manier wordt gekeken wat er aan werk allemaal kan worden geschrapt zodat met minder mensen er ook minder werk gedaan wordt. Tijdens de ledenvergadering zullen we een aantal voorbeelden noemen waar dit gelukt is, maar ook waar we nog tegen aan lopen. De basis is wel echt dat juist van onderop de ideeën komen.

Ook de NAM realiseert zich dat “NAM 2.0” alleen een succes wordt als iedereen kan meepraten over hoe er anders gewerkt moet worden. Om te voorkomen dat voorstellen niet worden meegenomen hebben we als kernteam een alternatieve route afgesproken als medewerkers zich niet gehoord voelen over hun voorstel, of een voorstel willen indienen die verder gaat dan het team waarin hij/zij werkt. Hiervoor wordt een ideeënbus opgezet, waar medewerkers hun voorstel kunnen indienen. Periodiek worden deze door een panel besproken, daar zit naast een vakbondslid ook een LT-vertegenwoordiger bij, de medewerker wordt uitgenodigd om het voorstel toe te lichten en het betreffende LT gevraagd om hier op te reageren, en te sponseren indien gewenst.

We realiseren ons dat dit voorstel nog wel wat uitleg kan gebruiken voordat je hierover je stem weloverwogen kan uitbrengen. Daarom organiseren we hierover fysieke en digitale leden-vergaderingen.

Deze zullen zijn op:

Woensdag 16 december om 19.30 uur bij de NAM in Assen én digitaal
Vrijdag 18 december om 9.00 uur bij de NAM in Assen én digitaal

Deze vergaderingen zijn dus zowel fysiek als digitaal te bezoeken. Omdat we voor de fysieke bijeenkomsten aan een maximum aantal deelnemers gehouden zijn graag aanmelden via onderstaand adres, ook als je digitaal deelneemt, want in dat geval ontvang je de link om deel te kunnen nemen.
Aanmelden kan via e-mail aan: froucke.ykema@fnv.nl (dus graag o.v.v. datum bijeenkomst en fysieke of digitale deelname).

Tijdens de ledenvergaderingen zal er de mogelijkheid zijn om je stem over deze nieuwe cao uit te brengen. Mocht je dit nog even willen overdenken of achteraf nog vragen hebben, geen punt, na de vergaderingen ontvang je ook digitaal een stemformulier waarmee je tot 24 december a.s. je stem uit kunt brengen. Mocht je niet in staat zijn om de ledenvergadering bij te wonen maar wel vragen hebben, stel die dan via onderstaand emailadres.

Met vriendelijke groet,

Marit Wagenmakers
m.wagenmakers@cnvvakmensen.nl
06-51203085

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid