Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Ledenbijeenkomsten Fibrant en AnQore

Op 21 en 27 september zullen er ledenvergaderingen plaatsvinden over jouw cao.

Op dinsdag 11 juli konden wij de medewerkers bij Fibrant en AnQore melden dat er eindelijk een akkoord was bereikt over de nieuwe cao. Dit akkoord kon zelfs het predicaat principeakkoord meekrijgen, omdat aan belangrijke onderdelen uit de voorstellen van de vakbonden een goede invulling was gegeven.

Samen met jullie werkgevers hebben wij als vakbonden de inhoud van die mededeling opgesteld. Hiermee wilden wij voorkomen dat er verschillen konden ontstaan tussen de mededeling van de werkgever en die van de vakbonden. In die mededeling stonden in grote lijnen de belangrijkste afspraken die in het principeakkoord zijn gemaakt.

Zoals dat ook eerder aan jullie was beloofd zouden de gevolgen van de afspraken eerst aan ieder van jullie worden uitgelegd door jullie werkgever. Tijdens die gesprekken kan ieder dan ook vragen stellen om duidelijkheid te krijgen wat alles voor hem of haar betekent. Ná die gesprekken zouden er nog algemene bijeenkomsten – georganiseerd door de werkgever en vakbonden gezamenlijk - worden gehouden om een totale toelichting te geven. Daarna, als
voor iedereen duidelijk is hoe de afspraken precies uitpakken, zal dan de stemming worden gehouden.

In het principe akkoord is afgesproken dat de leden uiterlijk op 27 september hun stem kunnen uitbrengen. Belangrijk in dit proces was en is natuurlijk dat vóórdat de leden wordt gevraagd om op 27 september te stemmen over de cao, zij precies weten wat alles voor hen betekent. Wij waren in de veronderstelling dat dit duidelijk was beschreven in de mededeling van 11 juli. Helaas bleek dat dit toch nog niet duidelijk genoeg was. Er bleek wat onvrede te zijn over de
communicatie. Om die reden hebben de bonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie besloten om – zonder aanwezigheid van de directie - voorafgaande aan de stemming eerst nog ledenvergaderingen te houden. Pas daarna zullen de leden gevraagd worden hun stem schriftelijk uit te brengen.

Omdat de individuele gesprekken bij AnQore eerder zijn afgerond dan bij Fibrant worden de ledenvergaderingen daarop afgestemd.

Gezamenlijke ledenvergaderingen

De gezamenlijke ledenvergaderingen voor de leden bij AnQore zijn op:

 • Donderdag 21 september, 13.00 uur in Hotel van der Valk Stein-Urmond, Mauritslaan 65, Urmond
 • Donderdag 21 september, 15.15 uur in Bedrijfsrestaurant Chemelot locatie Noord (gebouw 124.01)

Voor de leden bij Fibrant op:

 • Woensdag 27 september, om 13.00 uur in Hotel Van der Valk Stein-Urmond, Mauritslaan 65, Urmond
 • Woensdag 27 september, om 15.15 uur in Bedrijfsrestaurant Chemelot locatie Noord (gebouw 124.01)
 • Woensdag 27 september, om 17.00 uur in Bedrijfsrestaurant Chemelot locatie Noord (gebouw 124.01)

Graag tref ik je aan op één van de bijeenkomsten. Na de bijeenkomsten krijg je de gelegenheid te stemmen.

Ron Smeets
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 11 55 94
r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid