Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Leden stemmen unaniem in met nieuwe cao Ecolab

Tijdens de ledenbijeenkomsten hebben de leden van cnv vakmensen unaniem ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe 3 jarige cao Ecolab bv.

Dit betekent het volgende voor de werknemers die onder de cao Ecolab bv vallen:

- De cao heeft een looptijd van 3 jaar. 1 april 2015 tot 1 april 2018

- Een loonsverhoging van:

  • 2% per 1 april 2015
  • 2% per 1 april 2016
  • 2% per 1 april 2017  

- Ecolab keert per 1 januari 2016 weer terug naar de oude roostertijden. De afspraak was dat indien het volume niet steeg Ecolab weer terug zou keren naar de oude rooster en pauze tijden. Nu de volumes niet zijn gestegen zal Ecolab conform deze afspraak per 1 januari 2016 weer terug keren naar de oude situatie.

- Cao-partijen hebben een Protocolafspraak gemaakt dat partijen weer in gesprek treden over de roostertijden indien de omstandigheden daarom vragen. Ecolab kan dus in de toekomst niet eenzijdig de roostertijden aanpassen. Indien Ecolab dit wenst dient zij eerst overeenstemming hierover te bereiken met de bonden.

- Alle leeftijdsbepalingen in de cao worden opgehoogd met 1 jaar.

- Cao-partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW worden gerepareerd conform de afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn gemaakt. Op dit moment zijn er weer nieuwe ontwikkelingen en zodra hier meer over bekend is treden cao-partijen in overleg. Zo nodig wordt de cao opengebroken.

- Er is een Protocolafspraak gemaakt voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

- Leden van de vakbonden kunnen hun vakbondscontributie fiscaalvriendelijk blijven verrekenen

Nu de leden ingestemd hebben met het onderhandelingsresultaat is er officieel een cao voor de werknemers vallend onder deze cao. Dit betekent ook dat deze cao bindend is voor alle werknemers en dienen zowel werknemers als werkgever zich te houden aan afspraken die hierin zijn gemaakt.

Ik ben tevreden met het behaalde resultaten en het is mooi dat de leden dit middels de stemming ook hebben bevestigd.

Voor nu wens ik jullie allen fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling

Met vriendelijke groet,

Hanane Chikhi

Bestuurder CNV VakmensenOp de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid