Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Leden stemmen in met cao ICL Fertilizers

De meerderheid van de leden van CNV Vakmensen heeft tijdens de ledenvergaderingen ingestemd met het nieuwe eindbod van ICL Fertilizers. Omdat ook de FNV heeft ingestemd, is de nieuwe cao een feit!

De komende tijd zullen ICL Fertilizers en de bonden de nieuwe cao verder uitwerken tot een volwaardige cao-tekst en zal er invulling gegeven worden aan de afspraken. De tekst van het eindbod heb ik bijgevoegd in de bijlage.

Beloning
Jullie hebben ingestemd met een beloning van 1,9%. Concreet worden de lonen en loonschalen 1 t/m 11 met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2020 verhoogd met 1,9%.

Daarnaast hebben ICL Fertilizers en de bonden afgesproken om de KPI’s te evalueren en aanpassingen door te voeren. De KPI’s die ingevuld moeten worden zijn: veiligheid en milieu, kwantiteit productie, kwaliteit en kosten/efficiency. Hiervoor wordt momenteel een werkgroep ingericht om de hoogte van de KPI’s en ideeën te bespreken. We zijn nog op zoek naar deelnemers. Wil jij hier onderdeel van uitmaken? Meld je dan snel bij jouw vakbondsbestuurder.

Kosten reparatie 3e WW-jaar
Eerder hebben jullie ingestemd met de reparatie van het 3e WW-jaar. Deze is in 2019 ingegaan, maar de kosten hiervoor heeft de werkgever over het jaar 2019 en 2020 niet van jullie salaris ingehouden. Gemiddeld gaat dit over 275 euro per persoon. De werkgever heeft aangegeven deze kosten voor zijn rekening te nemen voor het jaar 2019 en 2020.

ADV-dagen
Een ander belangrijk punt tijdens de onderhandelingen waren de ADV-dagen. De werkgever wilde in verband met de grote stuwmeren aan uren graag van de ADV-dagen af. Wij vinden het behoud van ADV-dagen – net zoals jullie – erg belangrijk. Het afschaffen van de ADV-dagen is gelukkig van tafel. Wij zullen met de werkgever de komende tijd op zoek gaan naar andere oplossingen voor de stuwmeren aan uren.

De nieuwe cao zal gelden voor één jaar en met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 september 2020. Jouw ICL Fertilizers-collega’s Marc Tak (CNV), Enzo Buscemi (FNV), John van Dorland (FNV bestuurder) en ik zijn als onderhandelteam blij dat dit resultaat nu definitief is geworden. Zo zie je maar dat samen ergens voor knokken ook resultaat oplevert! 

Indien je nog vragen en/of opmerkingen hebt, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet, mede namens de kaderleden,

Chantal v. Binsbergen    bestuurder CNV C.vanbinsbergen@cnvvakmensen.nl

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid