Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Leden CNV Vakmensen stemmen in met CAO-resultaat CODI

Een meerderheid van de leden van CNV Vakmensen heeft ingestemd met de afspraken die de bond gemaakt heeft voor een nieuwe cao bij Codi. Soms is dat morrend, want de loonsverhoging gaat pas op 1 juli 2021 in, maar toch. Het gaat om het totale plaatje. CNV Vakmensen heeft aan Codi laten weten dat er wat ons betreft nu sprake is van een akkoord. Tegelijkertijd hebben we óók verslag gedaan van de uitkomsten van de ledenbijeenkomsten en de reacties die via de mail binnenkwamen. Dat heeft geresulteerd in een aanpassing in het akkoord. Hieronder lees je meer.

Geen verandering in data loonsverhogingen
Hoewel we, mede op jullie verzoek, een aantal keren hebben verzocht nog eens goed te kijken naar het moment van de loonsverhoging heeft dit, zoals al voorspeld, niet geleid tot een aanpassing in de data. De eerste loonsverhoging zal plaatsvinden op 1 juli a.s. en is 2%; op 1 april 2022 komt er dan nog eens 1% bij.
Dat is bovenop de omzetgerelateerde bonus zoals die in de cao geregeld is.
De cao loopt tot en met 31 augustus 2022.

Aanpassing in vergoeding voor overwerk op doordeweekse feestdagen gaat in per 1 juli 2021
Tijdens de ledenbijeenkomsten gaven jullie aan dat je het vreemd vond dat de lagere vergoeding voor overwerk op doordeweekse feestdagen wel per 1 januari 2021 zou ingaan en de loonsverhoging (een verbetering) pas op 1 juli 2021.
Wij hebben ook dat ter sprake gebracht en dat heeft ertoe geleid dat we hebben afgesproken dat de lagere vergoeding voor het overwerk op een doordeweekse feestdag niet vóór 1 juli 2021 ingaat. Let op: dat is dus anders (beter) dan in het oorspronkelijke resultaat dat we aan je voorgelegd hebben.
Mocht je dus moeten overwerken in de eerste helft van 2021 op een doordeweekse feestdag, dan krijg je dan nog 400% over de gewerkte uren.

80-90-100-regeling, 55+-regeling, gezond je werk blijven doen
We hebben afgesproken dat we hier op korte termijn mee aan de slag gaan. Er is een afspraak gemaakt voor een eerste overleg op 18 januari a.s. Daarbij zullen Willem Rensen en ik aanwezig zijn.
Als jij ook mee wilt denken of op een andere manier mee wilt doen, laat het me weten en stuur mij een mail via a.bulsink@cnvvakmensen.nl
Je hoort sowieso weer van ons in het nieuwe jaar.

Blijf gezond, goede Kerstdagen en tot in 2021

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 2047 1888
E. a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid