Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Periodiek overleg MSD april

Verslag periodiek overleg met het management/de directie van MSD op 22 april jl. en informatie over een bestuurderswisseling binnen CNV.

Unie en VMHP wordt Netwerk van MSD tot NMP

De vakbonden Unie en VMHP hebben besloten om zich terug te trekken als vakbonden. Daarvoor in de plaats komt een werknemersvereniging voor MSD. Deze nieuwe vereniging moet toestemming hebben om toegelaten te worden als cao-partij en daar heeft MSD positief op gereageerd. De vereniging wordt ondersteund door een externe belangenbehartiger.

De vereniging is een rechtsopvolger van de twee genoemde vakbonden en daarmee is de rechtvaardiging om partij te zijn een gegeven. Een vereniging die zich alleen richt op de belangen van MSD-personeel, zonder verder in de haarvaten van de maatschappij te zitten, is niet het streven van CNV. Bij ons staan solidariteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de inrichting van bedrijf en samenleving hoog in vaandel.

Business Update

Tijdens het overleg zijn per vestiging/bedrijf de resultaten besproken. Een rode draad hierin was wel dat er enerzijds veel wijzigingen hebben plaatsgevonden in organisatie en sturing in Boxmeer, Haarlem en Oss, maar vooral dat deze wijzigingen goede resultaten laten zien en groei. De inzet wordt om deze groei vast te houden, met ook aandacht voor de werknemer.

Participatiewet

MSD heeft zich ingezet om handen en voeten te geven aan deze afspraak in het sociaal akkoord van 2013 (maatschappelijke verantwoordelijkheid) en hierdoor zijn er op dit moment ongeveer 27 medewerkers (werktijd 25.5 uur per week) op tijdelijke basis actief binnen MSD om met deze ervaring door te stromen naar een vaste baan. Daarnaast wordt er vanuit Boxmeer ook werk uitbesteed aan een WSW-bedrijf. Daar zijn meer dan 100 werknemers met dit werk actief. Een goed initiatief van MSD om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven.

Fonds ondersteuning werkgelegenheid Oss en omgeving

Volgend op de sluiting van vestiging Oss, is in onderling overleg tussen Management en OR besloten om een financieel fonds in het leven te roepen dat de werkgelegenheid in de regio gaat stimuleren. In het begin verliep dit proces redelijk stroef, maar zo langzamerhand begint dit werk vruchten af te werpen, zonder dat er daadwerkelijk aan te geven is hoeveel werkgelegenheid dit zal opleveren of heeft opgeleverd.

Cao MSD

De cao loopt tot eind 2016, maar er zijn al afspraken gemaakt voor overleg tussen partijen dat kort op de zomervakantie volgt. Het kan dus zijn dat u ergens in augustus 2016 wordt gevraagd om mee te werken aan cao-voorstellen of dat u concept-voorstellen krijgt toegestuurd. Hiernaast is momenteel de werkgroep 'duurzame inzetbaarheid' actief om voorstellen uit te werken voor bovengenoemd cao-overleg in het derde kwartaal van 2016.

Nieuwe bestuurder

Volgend op een periode dat MSD lange tijd een vaste bestuurder van CNV kende, is er tijdelijk een vervanger actief geweest. Nu is er weer een vaste bestuurder: Peter de Ridder. Hij stelt zich in deze nieuwsbrief graag voor:

"Ik ben Peter de Ridder, 54 jaar, woonachtig in Arnhem en al 27 jaar werkzaam binnen CNV. Ik was veelal actief binnen de sector vervoer, maar heb ervaring binnen meerdere sectoren en bedrijven. MSD is echt een uitdaging: een mooi bedrijf met mooie producten, innovaties en betrokken werknemers.

Ik heb inmiddels kennisgemaakt met de kaderleden van CNV die betrokken zijn bij het periodiek en cao-overleg binnen MSD. Mijn instelling is dat ik probeer goed toegankelijk te zijn, dus twijfel niet als u vragen of ideeën heeft en neem contact op via email of telefoon. We zien of spreken elkaar vast de komende tijd."

P. de Ridder
Bestuurder CNV Vakmensen
p.deridder@cnvvakmensen.nl
06-51601997

16-1740/PdR/sb
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid