Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Kostenbeheersing prioriteit voor Sabic

Het is inmiddels duidelijk geworden dat er hard gewerkt moet worden aan het onder controle brengen van de werkdruk maar dat Sabic kostenbeheersing als cruciaal heeft bestempeld. Dat roept vraagtekens op als het gaat om de ruimte die er is om werkdruk echt op te lossen!

Werkdruk
De voorstellen voor de nieuwe cao bij Sabic zijn nu over en weer toegelicht. Daaruit is ook gebleken dat het ook voor de directie van Sabic duidelijk is dat er iets moet worden gedaan aan de werkdruk. Echter dat ‘iets’ wordt bij de directie zeer ingeperkt doordat zij kostenbeheersing als een, zo niet dé hoogste, prioriteit bestempelen en dat zij vooralsnog niet kunnen instemmen met verruimen van het aantal medewerkers. Er wordt gekeken naar oplossingen in het optimaal gebruik maken van het inzetten van de beschikbare mensen en middelen. CNV Vakmensen vraagt zich serieus af of daar wel voldoende ruimte te vinden is. De komende weken zal blijken of er op dat belangrijke thema goede afspraken gemaakt kunnen worden die daadwerkelijk helpen om de oplopende werkdruk in te perken tot een acceptabel niveau.

Duurzame Inzetbaarheid
Tijdens ons komende overleg op 24 maart zal er nadrukkelijk aandacht besteed worden aan de wijze waarop invulling gegeven kan worden aan Duurzame Inzetbaarheid. Als je dat spiegelt aan de gevolgen van de oplopende werkdruk zal duidelijk worden dat werkgever niet kan claimen alles te willen doen aan Duurzame Inzetbaarheid zonder dat er ook iets wordt gedaan aan de problematiek van de oplopende werkdruk. CNV Vakmensen is van oordeel dat je niet kunt roepen dat je afspraken wilt maken over de langere termijn terwijl je een acuut probleem, de werkdruk dat daar veel invloed op heeft, niet goed kunt oplossen. Je begint bij het hier en nu onder controle te brengen en dan een plan van aanpak op te stellen voor de toekomst. Wij zijn van mening dat je deze twee belangrijke zaken niet los van elkaar kunt zien.

Het vervolg
Er zal de komende weken duidelijkheid moeten komen over de wijze waarop de directie bereid is om invulling te geven aan het vraagstuk bij deze twee belangrijke thema’s. Natuurlijk zijn er nog meer thema’s waar afspraken over gemaakt moeten worden. De verbetering van het inkomen is daar zeker belangrijk in. De directie zit daarbij met een bod van 1,2 procent nog ver weg van een acceptabel aanbod. CNV Vakmensen is nog steeds van oordeel dat ons voorstel van 2,5 procent, met daarbij goede afspraken over Duurzame Inzetbaarheid en een goede aanpak van het terugdringen van de werkdruk, niet hoeft te worden bijgesteld.

Tot slot
De volgende ronde is op donderdag 24 maart aanstaande. Wij houden jullie op de hoogte!

Hebben jullie vragen of opmerkingen mail gerust, het gaat immers om jullie arbeidsvoorwaarden!

Blijf ons steunen en wordt lid of maak je collega lid. Samen maken wij het verschil! Wij hebben nog steeds een interessante aanbieding:
Het eerste halfjaar 50 procent korting op de contributie!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Ron Smeets
Bestuurder
M: 06-51115594
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

16-1081/RS/rd




Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid