Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Korte update cao-overleg Codi

In deze nieuwsbrief een kort bericht over de stand van zaken m.b.t. het overleg tussen CNV Vakmensen en jouw werkgever over een nieuwe cao. Na de ledenbijeenkomsten op 16 november hebben we aansluitend overlegd met je werkgever. Jullie reacties en ideeën hebben we daarbij meegenomen. Het overleg spitste zich toe op het loon. Daarin zijn stappen gezet maar we zijn er nog niet. Op 26 november gaan we verder.

Loon
Tijdens het eerste overleg had je werkgever aan ons te kennen gegeven dat er niet echt ruimte was voor een structurele loonsverhoging. Inkomensverbeteringen moesten worden gezocht in de vorm van een hogere bonusuitkering. Je werkgever was bereid om die in maart 2021 en maart 2022 aan te passen van 1 naar 2%. CNV Vakmensen heeft daarop laten weten dat een bonus uiteraard altijd fijn is, maar dat wij een structurele loonsverhoging willen afspreken en dat een bonus helaas een eenmalig karakter heeft. Dát bespraken we ook met jullie tijdens de bijeenkomsten en het is goed om te weten dat jullie en wij er op dezelfde manier in ztten.
Er is vanuit Codi wel een voorstel gedaan voor een structurele verhoging maar dat was voor CNV Vakmensen nog onvoldoende. Je werkgever gaat zich nu beraden op de situatie en komt hierop op 26 november terug.

Toeslag voor overwerken op doordeweekse feestdagen
Ook op basis van jullie inbreng hebben wij aangegeven dat een lagere vergoeding voor overwerk op doordeweekse feestdagen wat ons betreft bespreekbaar is, mits er een loonbod komt waarmee wij kunnen leven.
Voor jullie werkgever is dit een belangrijk punt. Tegelijkertijd geeft je werkgever aan dat overwerk op vrijwillige basis plaatsvindt en dat er eigenlijk nooit op doordeweekse feestdagen wordt overgewerkt en dat je werkgever dat ook niet van plan is. Mochten we tot een afspraak komen, dan willen wij daar natuurlijk wel iets over opgenomen hebben.

55+-regeling, eerder stoppen met werken
We hebben inzicht gekregen in het aantal medewerkers van Codi dat 55 jaar of ouder is en dat bevestigde wat jullie al zeiden. Er is sprake van een scheef personeelsbestand als het gaat om de leeftijdsopbouw. Ongeveer een derde van alle medewerkers van Codi zit in de leeftijdscategorie van 55 jaar en ouder. Tóch doen er maar een paar mensen mee aan de huidige 55+-regeling terwijl dat in principe best een mooie regeling is.
Jullie werkgever wil niet naar een 80-90-100-regeling. Het is voor je werkgever een dure regeling en hij zit met een vervangingsprobleem. Een snelle navraag op de werkvloer leerde ons dat er wel degelijk belangstelling is voor zo'n regeling, maar we kunnen ons wel voorstellen dat het allemaal haalbaar en betaalbaar moet blijven (zowel voor jou als voor je werkgever). Jullie gaven daarnaast aan dat het werk fysiek zwaar is ondanks de hulpmiddelen die ter beschikking staan. We hebben nu met je werkgever besproken dat de studie die we in het afgelopen jaar al zouden doen maar waar door omstandigheden niets van terecht was gekomen, in het eerste half jaar van 2021 alsnog wordt uitgevoerd met als vraagstelling: "hoe haal je gezond je oude dag bij Codi". Daar heeft iedereen belang bij.

Volgend overleg op 26 november
Op donderdag 26 november praten we verder. Dat zal het moment zijn waarop duidelijk wordt of we wel of niet tot cao-afspraken kunnen komen. Je hoort uiteraard ook dan weer zo snel mogelijk van ons.

Aletta Bulsink
bestuurder CNV Vakmensen
M : 06 - 2047 1888
E : a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Willem Rensen
kaderlid CNV Vakmensen


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid