Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Kom naar de ledenvergaderingen over cao PPG

Zoals jullie weten hebben eind vorig jaar de laatste besprekingen plaatsgevonden in het kader van de verlenging van jullie cao. Een groot aantal onderwerpen was al in een eerder stadium afgetikt, maar er resteerden nog een aantal zaken waar wij het niet over eens waren.

Zo waren wij het al eens over de looptijd, aanpassingen op het gebied van vaderschapsverlof en een verhoging van het reiskostenbudget. Bestaande afspraken op het gebied van bijvoorbeeld verrekening vakbondscontributie en de betaling van de WGA-premie worden gecontinueerd.

Kort gezegd bleven er nog drie onderwerpen waarover afspraken moesten worden gemaakt: het loon, een door PPG gewenste aanpassing van de bonusstructuur en de verdere uitwerking en implementatie van de uitkomsten van het werkdrukonderzoek zoals dat eerder is gedaan.

Op het eerste onderwerp heeft het bedrijf met terugwerkende kracht per 1 juli 2018 een bod gedaan van 2,5%, dat binnen de verven en lakken marktconform is. Het is niet met zoveel woorden gezegd, maar wij moeten dit bod feitelijk als een eindbod beschouwen.

Ten aanzien van de bonussystematiek is afgesproken dat een pilot gedaan zal worden in 2019 met een andere methodiek. Het is daarmee uitdrukkelijk niet zo dat daarmee een eind komt aan het huidige systeem: pas na evaluatie van de resultaten van de pilot zal hierover door sociale partners tijdens het cao-overleg een besluit worden genomen, zoals altijd uitsluitend na goedkeuring door de leden. Het bestaande systeem blijft, totdat er sprake is van een nieuw systeem, gewoon bestaan.

Tot slot is uitgebreid gesproken over het Rapport Werkdrukonderzoek. Onderzoek is mooi, maar het draait uiteindelijk om wat je met de uitkomsten doet. PPG heeft zich gecommitteerd aan de uitkomsten: met het bedrijf is afgesproken dat ook van de kant van PPG er al het mogelijke aan zal worden gedaan om één en ander tussen de oren van het lokale management te krijgen en dat er begonnen wordt met beleidsvorming op dit gebied.

Ten aanzien van de laatste twee punten het volgende: goede bedoelingen zijn prima, maar het gaat om wat er uiteindelijk van terechtkomt. De bedrijfskadergroep is daarom van mening dat doelstellingen op het gebied van bonussystematiek en werkdruk ‘’SMART’’ moeten zijn: helder, realistisch, haalbaar en meetbaar. De wijze waarop jullie directie aan dat principe invulling gaat geven, zal voor wat betreft de kadergroep tijdens het volgend cao-overleg de verdere voortgang op deze onderwerpen volledig bepalen.

De volledige tekst treffen jullie in de bijlage aan.

Zoals altijd worden jullie in de gelegenheid gesteld om je mening te geven over het bovenstaande. Hiertoe worden ledenvergaderingen georganiseerd, die ook uitsluitend toegankelijk zijn voor vakbondsleden van de aangesloten bonden:

15-01-2019: Amsterdam - DCA voormalig restaurant K201 30, aanvang 13.00-14.00 uur en 14.00-15.00 uur
17-01-2019: Den Bosch   - Showroom, aanvang 09.00-10.00 uur
17-01-2019: Tiel  - Grote vergaderzaal, aanvang 14.00-15.00 uur en 15.00-16.00 uur
22-01-2019: Uithoorn   - Aula Hoofdkantoor, aanvang 13.30-14.30 uur

Graag tot ziens op één van deze bijeenkomsten.

Peter Böeseken
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 43
E: p.boeseken@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid