Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Inventarisatie Cao-voorstellen Meldon Plastics

Het is ons helaas niet gelukt om de onderhandelingen voor de vernieuwing van de Cao voor de medewerkers van Meldon Plastics in juni te organiseren. Uiteindelijk is het echter toch gelukt om de onderhandelingsdata voor de Cao vast te leggen in september.

Dit is weliswaar aan de late kant, maar CNV Vakmensen zal er alles aan doen om de afspraken in te laten gaan met terugwerkende kracht naar juli. 

In mei reeds werd getracht om data af te spreken voor de onderhandelingen over de Cao, maar dat bleek toen niet inpasbaar in de agenda van de directie. De directie stelde vervolgens voor om de onderhandelingen in juli te late plaats vinden, maar dat leek mij een slecht moment om te onderhandelen. Dat zou immers betekenen dat er geen zorgvuldige terugkoppeling mogelijk zou zijn door ledenvergaderingen, omdat in die periode veel mensen op vakantie zijn. CNV Vakmensen vindt het zeer belangrijk dat iedereen maximaal de gelegenheid krijgt zijn of haar mening te geven over eventuele afspreken in de Cao. Om die reden heb ik er voor gekozen om dan maar het hele proces naar september te verplaatsen, zodat indien nodig ook alle leden de kans krijgen om deel te nemen aan ledenvergaderingen, of schriftelijk te reageren indien nodig. 

Helaas zal de voorbereiding op de onderhandelingen wél in deze vakantieperiode moeten plaats vinden, anders starten de onderhandelingen nog later. Ter voorbereiding op de onderhandelingen heb ik eerst nog overleg gehad met de directie over de huidige stand van zaken bij Meldon Plastics, om zodoende ook met de voorstellen rekening te kunnen houden met de mogelijkheden van het bedrijf. In dit overleg gaf de directie aan dat het nog steeds niet goed gaat met de verdere ontwikkeling van het bedrijf. In de volle breedte zijn de kosten te hoog en blijven de resultaten achter. Zo kan het niet door blijven gaan en daarom wenst de directie daar in de komende periode nadrukkelijk verandering in te brengen. 

Zoals bekend wil CNV Vakmensen rekening houden met mogelijkheden binnen een bedrijf en reële, haalbare, voorstellen doen voor de Cao-onderhandelingen, maar wij wensen daarbij wel nadrukkelijk op basis van de wensen van de medewerkers de voorstellen te formuleren. Wij vragen daarom de leden om bijgaande conceptvoorstellen te bekijken en een keuze te maken daar waar gevraagd en ook aanvullende voorstellen aan te leveren, zodat het ook nog meer jullie Cao-voorstellen zullen worden. Natuurlijk staan wij ook open voor constructieve aanvullende voorstellen van andere medewerkers. Op basis van jullie inbreng zal ik de definitieve voorstellen maken en indienen bij de directie. 

Graag zie ik daarom jullie reactie op de concept voorstellen die je kunt vinden onder 'downloads' vóór 14 augustus retour per email

De onderhandelingen beginnen op 10 september en gaan vervolgens verder op 16 en 23 september. Wij houden jullie op de hoogte van de voortgang. Wij gaan nadrukkelijk voor jullie wensen en belangen. Jullie kunnen daarbij op ons rekenen, maar help ons daar wel bij! Maak ook uw collega lid. Wij hebben nu een interessante aanbieding: Het 1e halfjaar 50% korting op de contributie!

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid