Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Internationale vakbonden metaal/chemie/textiel besluiten tot fusie

Het congres van IMF, ICEM en ITGLWF heeft vandaag de fusie tussen die bonden bekrachtigd. Daarmee is dit drie dagen durend evenement de definitieve bakermat van de nieuwe wereldvakverbond : IndustriALL Global Union.

Deze nieuwe organisatie behartigt de mondiale belangen voor werknemers werkzaam in de sectoren metaal,chemie en energie, papier en karton, steen en glas, textiel en confectie.

CNV Vakmensen is lid van de 3 wereldvakverbonden en draagt graag bij in de totstandkoming van deze fusie. Eerder dit jaar kwam al de fusie tot stand tussen de Europese vakbonden voor metaal,chemie en textiel.

De naam van deze bond is IndustriALL European Trade Union.

Aanleiding
De belangrijkste redenen voor deze fusie op wereldniveau zijn het door globalisering veranderde machtsevenwicht ten gunste van de financiële en kapitaalmarkten.En tevens het nog altijd wereldwijd aan de orde zijn van concurrentie op arbeidsvoorwaarden en sociale ongelijkheid.

De vakbonden worden geconfronteerd met deze situatie en moeten zich effectief organiseren om deze uitdagingen op te pakken.

We willen de krachten bundelen en combineren om effectiever en met één stem te spreken in naam van de industrie.

Door de organisaties nu samen te voegen bundelen we de krachten en beste vakbondstradities, tot een wereldwijde organisatie die in staat is de confrontatie met de macht van multinationale bedrijven aan te gaan en te onderhandelen op mondiaal niveau.

IndustriALL zal vechten voor een nieuwe economische en sociale ontwikkeling dat is gebaseerd op democratie en sociale rechtvaardigheid, waarin de mens voorop staat.

Deze fusie zal ook de kosten verlagen en de efficiëntie verhogen.

Doelen
Het doel van IndustriALL is:
- onafhankelijke en democratische belangenbehartiging voor mannelijke- en vrouwelijke werknemers over de hele wereld

- het organiseren en opbouwen van de rechten en  collectieve belangen van werknemers

- het bevorderen en coordineren van collectieve onderhandelingen met name gericht op mondiale ondernemingen

- het bereiken van democratische,rechtvaardige en duurzame economische ontwikkelingen die een hogere levensstandaard,goede lonen en arbeidsvoorwaarden opleveren en behoud van het milieu

- het bereiken van pensioenzekerheid en goede werkgelegenheid voor alle werknemers

- het bevorderen van respect voor vakbonden en sociale rechtvaardigheid in de wereld

- het recht verdedigen op zelfbeschikking voor alle mensen en verzet tegen alle vormen van discriminatie op grond van geslacht,etnische of nationale herkomst, religieuze of politieke overtuiging, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid