Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Informatie stemming sociaal statuut Gasunie

Zoals jullie weten is in het kernteam de laatste maanden hard gewerkt om tot een sociaal statuut te komen voor Gasunie. In onze gezamenlijke brief hebben jullie al kunnen lezen dat dit gelukt is, we hebben een onderhandelingsresultaat.

Vanaf deze week kunnen jullie het statuut lezen en zal de insteek ervan aan jullie worden toegelicht.

Uitgangspunt sociaal statuut
Vorig jaar hebben jullie ons laten weten wat jullie belangrijk vinden in het sociaal statuut. Deze input hebben wij meegenomen. Het belangrijkste uitgangspunt was dat de regeling minimaal gelijk moest zijn aan de oude VVR-regeling, aangevuld met een plus. Hier hebben we lang over gediscussieerd met Gasunie. Duidelijk was dat er geen ruimte zat in de hoogte van de ontslagvergoeding, maar dat Gasunie wel extra kon investeren in een goede werk-naar-werk-begeleiding.

Het toekomstperspectief van medewerkers heeft prioriteit. Dit is dan ook de insteek van het sociaal statuut. Het uitgangspunt van de financiële vergoeding is VVR en de plus zit in de extra investering die Gasunie doet om boventalligheid te voorkomen en wanneer dit niet mogelijk is, de mensen te begeleiden naar nieuw werk. Zowel in- als extern. Naast deze basis zijn er afspraken gemaakt over onder andere een verhuisregeling, reiskostenvergoeding, plaatsmakersregeling, hulp bij het vinden van werk voor de partner bij verhuizing, ondersteuning bij het opstarten van een bedrijf en juridisch en financieel advies.

Hoewel we niet alle punten hebben kunnen realiseren, denken we dat er een dusdanig totaalpakket ligt dat we positief aan jullie kunnen voorleggen. Vanaf 28 april kunnen jullie je stem uitbrengen. Jullie ontvangen hierover van ons bericht met de mogelijkheid dan direct digitaal te stemmen.

Vragensessies en stemmen sociaal statuut
Voor corona was het de bedoeling dat we met het kernteam een rondje langs alle vestigingen zouden doen om het sociaal statuut te presenteren. Dit lukt nu dus niet. Het is dus ook niet mogelijk om fysiek een ledenraadpleging te organiseren. Vandaar dat we het nu wat anders hebben georganiseerd. Vanaf 28 april organiseren we digitale vragensessies. Per sessie kunnen maximaal 12 mensen deelnemen. Tijdens deze sessies hebben jullie de mogelijkheid om alle vragen die je nog hebt over het sociaal statuut aan ons te stellen. Kaderlid Stef Procee en ik zijn bij alle sessies beiden (online) aanwezig. Dus mocht je dit willen, dan kun je je aanmelden. Dit hoeft natuurlijk niet. Tijdens de vragensessies zelf wordt niet gestemd. Wanneer je na het lezen van het sociaal statuut en de uitleg van het kernteam al weet wat je wilt stemmen, dan kun je dat doen vanaf 28 april. Je ontvangt voor deze stemming van ons bericht. Stemmen kan tot uiterlijk 14 mei.

Pas wanneer een meerderheid (de helft van de uitgebrachte stemmen +1) van de stemmers voor het sociaal plan stemt, zullen wij het plan ondertekenen. Mocht een meerderheid van de stemmers tegenstemmen, dan zullen we met elkaar moeten bespreken hoe we verder gaan.

Aanmelden vragensessie
Je kunt je aanmelden voor de volgende data en tijden:

 • Woensdag 29 april van 9-10 uur en van 11-12 uur
 • Donderdag 30 april van 9-10 uur en van 15-16 uur
 • Woensdag 6 mei van 9-10 uur en van 11-12 uur
 • Donderdag 7 mei van 9-10 uur en van 11-12 uur

Wanneer je je wilt aanmelden voor één van de vragensessies, stuur dan een e-mail naar secretariaat@cnvvakmensen.nl

Graag met het onderwerp “Aanmelding Gasunie”. Geef de volgende gegevens op:

 • naam
 • e-mailadres (nodig voor het digitale overleg)
 • telefoonnummer
 • locatie waar je werkt
 • Graag aangeven welke datum en tijd je voorkeur heeft.

Ons secretariaat plant jouw vervolgens in. Je ontvangt van ons dan een uitnodiging via een e-mail om deel te nemen.

Overige onderwerpen
Zoals aangegeven zijn in het kernteam ook afspraken gemaakt over de wachtdienstregeling, het inleenbeleid, reiskosten en openstaande cao-punten. Tijdens de presentatie van het kernteam geven we hier een toelichting op. Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan kun je deze ook stellen tijdens de vragensessies. Ze zijn echter geen onderdeel van het sociaal statuut en hier wordt ook niet over gestemd. Later dit jaar, wanneer we hopelijk ook weer fysiek een rondje langs de locaties kunnen doen, willen we nog met jullie in gesprek over onder meer het pensioen en de invulling die nog gegeven moet worden aan de ruimte van één jaar 80-90-100 specifiek voor een jongere generatie. Als er dingen zijn die jullie dan ook met ons willen bespreken, laat dit ons dan weten.

We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. We zien jullie tijdens de vragensessies!

Mede namens:
Stef Procee (wn. voorzitter/kaderlid/deelnemer kernteam), Rens Vis (kaderlid), Rene Lennips (kaderlid), Jacco Paauw (kaderlid), Mark van den Bosch (kaderlid) en Harry Pijper (kaderlid)

Marit Wagenmakers
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 30 85
E: m.wagenmakers@cnvvakmensen.nl


Bijlage: gezamenlijke nieuwsbrief bonden
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid