Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Impasse dreigt bij cao-overleg Apollo Vredestein

Op 4 juli 2017 is er wederom overlegd door de vakbonden over een nieuwe cao binnen jullie bedrijf. De uitkomst is echter dat er nog steeds geen nieuwe cao is. En dat duurt nu al maanden zo.

Het is een moeizaam proces gebleken en ondertussen is ons onbegrip en strijdlust aan onze zijde aan het toenemen. Nadat we vorige week de goed bezochte ledenvergadering hielden is onze inzet kristalhelder en dat hebben we jullie werkgever ook verteld. De inzet van jullie werkgever is nog steeds teleurstellend te noemen.

Wat is er eergisteren gebeurd?

Apollo Vredestein had de vorige keer het overleg opgeschort. Wij hebben in een korte uitleg aangegeven dat we 300-350 mensen hebben gesproken in 4 sessies. Jullie hebben duidelijk aangegeven dat jullie geen 4-ploegendienst en urenbank willen. In het eerdere overleg was dit nog een vreemde en niet te aanvaarden situatie voor het management.

Eergisteren was daar ineens de ommezwaai: Men had na de tentsessies, waarbij men meende dat er wel begrip was voor de voorstellen van jullie werkgever, ook nog deze week met andere groepen, gesproken en men had eindelijk het licht gezien in die gesprekken. Apollo Vredestein zag nu eindelijk in dat er geen draagvlak was bij de werknemers voor een 4-ploegendienst en de urenbank. Maar daarmee was het formeel nog niet ingetrokken! De woorden die werden gebruikt waren wollig en erg onduidelijk. Het duurde nog even voordat het besef er was. Jullie werkgever moest die onzalige voorstellen intrekken. Dat gebeurde uiteindelijk en dat leidde tot de gewenste ommezwaai. Onze delegatie had in de voorgaande overlegrondes de blaren op de tong gesproken van het telkens maar opnieuw uitleggen dat het 4-ploegenvoorstel in combinatie met de urenbank niets zou worden en dat jullie dit niet zouden accepteren. Wij spraken onverbloemd uit dat we 2 maanden voor niets hebben zitten praten. Werden wij wel serieus genomen? Wij zitten er als delegatie voor uw belang en wij vertolken wat er op de werkvloer leeft. Ook de kaderleden/ delegatieleden voelden zich geschoffeerd. Wij hadden enige tijd nodig om dit te verwerken. Na een uurtje gingen wij verder met de onderhandelingen vol goede moed…….

Echter toen bleek dat Apollo Vredestein wel degelijk 20% flexibiliteit wil om op- en af te schalen in de productie. Hiertoe kwam jullie werkgever met een zogenaamde protocoltekst. Als wij als onderhandelingsdelegatie zouden erkennen dat Apollo Vredestein dit nodig had, wilde Apollo Vredestein wel het loonbod verhogen van 1,3% naar 1,6%. Het gaat tenslotte om een totaalpakket………zo werd ons verteld.

Wij hadden als delegatie slechts 3 minuten nodig om dit af te wijzen. En daar zijn we ook uiteindelijk blijven steken met elkaar. Wij hebben aangegeven dat Apollo Vredestein nog 1 kans krijgt om het loonbod te verbeteren. Voor alle duidelijkheid: ons laatste voorstel is een loonverhoging van 2,25% per 1 april van dit jaar. Tevens moet er een protocoltekst komen waar wij ons allemaal in kunnen vinden omtrent een studie naar de toekomstige situatie en de door jullie werkgever gewenste flexibiliteit. Dat is wat ons betreft het maximaal haalbare voor deze cao, wij wensen ons nu al niet vast te leggen op een eventuele uitkomst. Belangrijk is dat er draagvlak is aan beide kanten. Wij hebben wederom benadrukt dat flexibiliteit ook al aanwezig is in de fabriek maar dat het misschien eerder een management probleem is.

Wij gaan dus op 12 juli verder. Wij zijn benieuwd of men ons goed verstaan heeft maar gerust zijn wij er allerminst op. Wij houden jullie op de hoogte.

Gerard van Dijk
Bestuurder
Bereikbaar via 06-20601819 of g.vandijk@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid