Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Hoe staat het nu met de cao Patheon Biologics

Het onderhandelingsproces was langdurig. Wij moesten van heel ver komen om dan uiteindelijk toch nog overeenstemming te bereiken over de eerste eigen cao voor de medewerkers bij Patheon Biologics. Uiteindelijk zijn nu de afspraken vastgelegd in een definitief onderhandelingsresultaat.

Nu wordt het belangrijk om dit ook weer goed vast te leggen als tekst in de cao. CNV Vakmensen zal er ook weer nadrukkelijk op toezien dat dit goed gebeurt. Ja… en dan moet hij er echt staan, die cao voor Patheon Biologics.

Het was een intensief traject van passen en meten om de gewenste afspraken voor de cao rond te krijgen. Er moest zelfs druk worden uitgeoefend door een voor jullie begrip ongewoon middel: een handtekeningenactie. Maar uiteindelijk is het ons mede dankzij jullie duidelijke steun aan ons toch gelukt. Op maandag 15 februari werd er een onderhandelingsresultaat bereikt.

Vastleggen van afspraken

Het lijkt dan heel simpel om het onderhandelingsresultaat in concrete tekst definitief vast te leggen. Dat blijkt echter toch wat lastiger dan gedacht. Er mag geen misverstand meer ontstaan over wat als tekst wordt vastgelegd en wat er feitelijk is afgesproken. Het heeft nogal wat tijd gekost om daar goed uit te komen. Uiteindelijk is ook dat gelukt en hebben partijen, vakbonden en werkgever de tekst van dit onderhandelingsresultaat kunnen ondertekenen. Daarmee is stap 2 gezet in het proces naar de eerste cao voor Patheon Biologics.

Nu wordt er gewerkt aan het correct en duidelijk overzetten van deze tekst in de cao. Dit gebeurt in de cao van DSM NL, die wordt omgezet naar Patheon Biologics. CNV Vakmensen zal er nadrukkelijk op toezien dat dit zorgvuldig gebeurt. Daar zijn afspraken over gemaakt met jullie directie. Zodra wij overeenstemming hebben over de teksten, zoals de afspraken in de cao worden beschreven en vastgelegd, kan de complete cao worden aangeboden.

Afronden en overdragen

Ik kwam als bestuurder namens CNV Vakmensen sinds eind 2007 regelmatig naar Groningen om met de medewerkers van het toenmalige DSM Biologics te overleggen welke arbeidsvoorwaarden er voor hen in de cao moesten worden opgenomen. Sinds jullie in april 2014 (weer) een zelfstandige onderneming zijn geworden, nam ik het als mijn taak om er in ieder geval voor te zorgen dat jullie een goede eigen cao zouden krijgen. Dat zal pas gelukt zijn als wij ook overeenstemming hebben over de tekst van jullie cao. Daar zal ik nu nog op toezien en dan kan ik de zorg voor jullie belangenbehartiging overdragen aan mijn collega Pien Zijlstra, die vanuit Drachten werkt.

Ledenvergadering: toelichten en kennismaken

Het lijkt mij goed om jullie nog een toelichting te geven van de laatste stand van zaken in het cao-traject en dan tevens ook collega Pien Zijlstra aan jullie voor te stellen. Wij nodigen jullie uit voor een ledenvergadering op:

Datum en tijd

Locatie en Adres

Plaats

Vrijdag 3 juni 12.30 uur tot 13.00 uur

Kantine Rozenburglaan 7

Groningen

Wij rekenen er op dat velen van jullie zullen komen, want er is nog veel werk te doen en daar hebben wij elkaar hard voor nodig.

Maak je collega lid. Zo helpen jullie elkaar en ons om sterk te staan om jullie belangen te behartigen en kom samen naar deze bijeenkomst.

Wij hebben nu een interessante aanbieding: het 1e halfjaar 50% korting op de contributie!

Samen denken,
Samen doen, Samen sterk(er)!

Mede namens Pien Zijlstra, bestuurder CNV Vakmensen,

Ron Smeets                                     
bestuurder CNV Vakmensen
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl
M: 06-51115594

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid