Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Het 12e overleg op 24 maart leidde tot een cao-eindbod

Werkgever bood als uiterste in een 3-jarige cao van 1 april 2020 tot 1 april 2023 een 0,25% meer dan de 6% op 15 maart: 6,25% per 1 april 2021. In een poging eruit te komen hadden bonden een uiterste bod van 3 keer 3% gedaan. Nu werkgever hier niet aan voldoet is sprake van een eindbod.

EindbodWe leggen het eindbod negatief voor wat betreft het geschil over het structurele loon.Twee kanttekeningen:

 1. Wat je er deze drie cao-jaren effectief in geld bijkrijgt, lichten we hieronder toe.
 2. We maakte op andere onderwerpen nette afspraken, zie de opsomming hieronder.

Op 29 maart start de ledenraadpleging. Via een stemformulier dat we jullie doen toekomen, kunnen jullie tot/met woensdag 7 april je stem uitbrengen
Vanwege het virusbeleid helaas geen bijeenkomsten ter plaatse.
FNV en CNV houden gezamenlijke informatieve ledenvergaderingen via Microsoft Teams. Zorg ervoor dat je tijdig de app downloadt van Microsoft Teams.
De ledenvergaderingen zijn op: 

Woensdag 31 maart om 10.00-11.30 uur: Click here to join the meeting

Woensdag 31 maart om 20.00-21.30 uur: Click here to join the meeting

Donderdag 1 april om 14.00-15.30 uur: Click here to join the meeting

EINDBOD TEIJIN ARAMID D.D. 24 MAART 2021
Op het loon kwamen we er dus niet uit. Wel op de overige afspraken, zie hieronder.
Vakbonden zeiden 15 maart, en 24 maart opnieuw, dat Teijin om een onderhandelingsresultaat te bereiken voor elk jaar 2020, 2021 en 2022, 3% moest bieden steeds per 1 april.
Teijin bleef echter steken op 6,25% per 1 april 2021.

Twee zaken hierover:

 1. Een loonstijging van totaal 6,25% structureel in 3 jaar tijd betekent dat je loon op 1 april 2023 dezelfde koopkracht heeft als op 1 april 2020.

De structurele 6,25% gaat op aan de inflatie en je extra pensioenpremie. Zie voor de inflatie, de consumentenprijsindex cpi.

De cpi was in 2020 1,3%, en lijkt te stijgen https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/09/inflatie-stijgt-naar-1-8-procent-in-februari

Vakbonden wilden 3 keer 3% zodat je wel elk jaar op 1 april een 1% koopkrachtverbetering hebt, en daarmee aan het einde van de 3 cao-jaren ongeveer 3% totaal.

Teijin blijft daar gemiddeld bijna 1% per jaar onder, met de gemiddeld 2,08 % structurele loonstijging in deze 3 jaar.

 1. Nu wordt het iets ingewikkelder maar we proberen het zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen.

Als je uitrekent wat de 6,25% per 1 april 2021, materieel inhoudt, in geld, in euro’s, ziet het loonbod er een stukje mooier uit.

Om het simpel te houden, gaan we even uit van elke 100 euro die je in 2020 kreeg.

In 2020 komt daar niks bij.

Je krijgt er in 2021 6,25% bij.

Dat houdt in dat je over elke 100 euro er zowel in 2021 als in 2022 6,25 euro bijkrijgt.

Totaal dus 2 keer 6,25 is 12,50 euro.

Gemiddeld voor elk jaar krijg je dan 12,50 euro gedeeld door 3 jaar is 4,16 euro bij.

Materieel, in volume heet dat, of in geld, krijg je tijdens de looptijd van de cao over elke 100 euro die je in 2020 verdiende er gemiddeld 4,16 euro bij en dat is dan elk jaar in geld 4,16%.

Je krijgt dus nu niet meteen nog geld in de hand over 2020 maar in de 2 jaar vanaf 1 april 2021, krijg je alsnog de verrekening.

Op de andere onderwerpen maakte we mooie afspraken waar we blij mee zijn, zoals:

 1. Bedrijfs-AOW tot 1-1-2026 voor iedereen die onder de cao valt, en in uiterlijk 2025 64 jaar of ouder is.

Een wachttijd van 3 maanden, sneller waar dit kan, maar ook langer, in specifieke situaties, als er niet 1-2-3 een opvolger voor de vertrekkende bedrijfs-AOW-er is.

 1. Verlenging van de looptijd van het Sociaal Plan naar 1-10-2024.

Deze termijn vinden wij zo belangrijk dat wij bereid waren de door ons beoogde hogere ontslagvergoeding van factor C=1,3 los te laten en de huidige C=1,0 ook akkoord te vinden.

 1. Reiskostenvergoeding naar €0,19/km.
 2. Duidelijker budget DI €1200 per 3 jaar, ook voor sportactiviteiten.
 3. De 5 extra weken partnerschapsverlof WIEG opplussen van 70% naar 100%.
 4. Winstuitkering standaard ook voor uitzendkrachten en tekstverbetering van de uitzendkrachtbepalingen.
 5. Intrekken door Teijin van hun verslechteringsvoorstel Perspectiefverlies voor ruim 100 werknemers met ingeroosterd verlof die nog niet op de top van hun loonschaal zitten.
 6. Intrekken door Teijin van hun verslechteringsvoorstel Demotie.
 7. Bedragen voor FNV CNV projecten Mondiaal en het Unie project Unie.
 8. Duidelijkheid over de pensioenregeling met een passende premie richting het Nieuwe Pensioencontract.

De puntjes op de i: de tekst in artikel 42 die geraakt wordt door de uitspraak van de rechter van januari 2021 blijft in de cao tekst. De door FNV gewraakte nieuwe tekst van Teijin over opleidingen wordt niet toegevoegd in de tekst. Wel komt in het protocol van de cao afspraken te staan dat er nog een rechtsgang loopt en dat partijen na uitspraak van Gerechtshof dan wel Hoge Raad zullen overleggen over een nieuwe tekst.

Heb je vragen, bezoek een van de digitale bijeenkomsten of mail mij.

Agostino Di Giacomo Russo
Bestuurder CNV Vakmensen
T 06 478 26 875

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid