Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Gezamenlijke ledenvergadering Cao-OWASE bedrijven

Wel of geen ultimatum stellen? Helaas zijn de Owase werkgevers niet bereid om het gedane eindbod, zoals door ons voorgesteld, aan te passen.

Werkgevers hebben aangegeven hun gedane eindbod voor een tweejarige cao te handhaven, met hierin de loonsverhoging van in totaal 5%. Wat hen betreft is een verhoging van 2,4% in het eerste jaar en 2,6% in het tweede jaar ook bespreekbaar. 

Nu werkgevers niet bereid zijn om ons voorstel over te nemen zullen we een besluit moeten nemen over de vraag of we instemmen met het eindbod zoals door werkgevers gedaan of dat we werkgevers een ultimatum zullen sturen. In dit ultimatum zullen we dan uitgaan van de voorstellen uit onze voorstellenbrief. 

Een ultimatum sturen heeft alleen zin wanneer daar brede steun voor is. Daarom is het van belang dat jullie de ledenvergaderingen in groten getale gaan bijwonen. Indien nodig kunnen wij die vergadering dan “omzetten” naar een zogenaamde ¾ vergadering. Het is dus van groot belang dat u aanwezig bent op een van de vergaderingen! 

Onderstaand de data en tijdenstippen van de ledenvergaderingen:

  • Woensdag 3 oktober – 19:30 – Zaal Mulder.
  • Donderdag 4 oktober – 10:00 uur en 14;15 uur - Zaal Mulder.

Tot ziens op een van de ledenvergaderingen!

Gerard van Dijk,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 6 20 60 18 19
E. g.vandijk@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid