Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Fibrant cao 2019, helaas het wil nog niet lukken

Ook na de 5e onderhandelingsronde is de conclusie dat wij niet tot een cao resultaat kunnen komen. Hoewel er op een aantal punten vooruitgang wordt geboekt, blijft er een fors verschil bestaan tussen het loonbod van Fibrant en de eisen van de vakbonden.

Waar staan wij nu
Er wordt op een aantal punten vooruitgang geboekt. Zo is werkgever bereidt om afspraken te maken over het voortzetting van sociaal plan, Duurzame Inzetbaarheid en andere zaken. Daarbij wil werkgever wel het Persoonlijk Budget voor Duurzame Inzetbaarheid niet meer toepassen. Het probleem ontstaat echter bij de loonsverhogingen.
Werkgever biedt bij een looptijd van 1,5 jaar (1 januari 2019 tot 1 juli 2020):
-Per 1-1-2019 structureel 3%
-Per 1-1-2020 structureel 1,75%
-Eenmalig € 400,- netto

Vakbonden hebben in een uiterste poging om nu toch tot een cao te komen voorgesteld een loonsverhoging te geven van:
-per 1-1-2019 structureel 4,25%
-per 1-1-2020 structureel 1,75% voor 6 maanden
Hierbij kan dan het procentuele loonbod worden omgezet in een structurele verhoging met een bedrag in Euro’s.

Impasse
Werkgever vindt de looneis van de vakbonden veel te hoog en ziet ook geen mogelijkheden voor toepassing van de loonsverhoging in Euro’s in plaats van procenten. Nu werkgever geen enkele poging doet om met name aan de looneisen van de vakbonden tegemoet te komen, is er een impasse ontstaan, waardoor wij ook geen nadere afspraken kunnen maken over de rest van de punten. Uiteindelijk hebben partijen moeten besluiten dat het overleg moet worden opgeschort en dat er nogmaals gezocht moet worden op welke wijze er alsnog een opening gevonden kan worden om tot een cao te komen.

Toelichting
CNV Vakmensen wil investeren in goede contacten en betrokkenheid met de leden en medewerkers, want jullie zijn en maken CNV Vakmensen. Ik kom daarom in de komende weken weer op alle ploegen langs om het verder toe te lichten.

Wij hebben nog steeds een interessante aanbieding: Het 1e halfjaar 50% korting op de contributie!

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)! CNV Vakmensen van en voor mensen, al 125 jaar!

Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 11 55 94
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid