Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Eindbod cao Aspen

Gisteren hebben jullie als werknemers en wij als vakbonden van de werkgever het laatste bod gekregen voor een cao van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019, een zogenaamd eindbod.

Een eindbod is een cao-bod waar wij als werknemers alleen nog maar ja of nee op kunnen zeggen en dat is de reden voor deze nieuwsbrief: wij willen met jullie in overleg om het eindbod te bespreken en in stemming te brengen!

Er zijn 3 momenten gepland voor deze ledenraadpleging, waarvoor jullie van harte zijn uitgenodigd:

·         Dinsdag 20 november om 11:00 uur in de kantine van De Geer, in Oss

·         Dinsdag 20 november om 13:30 uur in de Panoramazaal van het RK-gebouw (Pivot Park)

·         Dinsdag 20 november om 15:30 uur, ook in de Panoramazaal van het RK-gebouw (Pivot Park)

De stemming vindt plaats op de ledenvergaderingen en is voorbehouden aan leden van CNV Vakmensen, FNV en De Unie. Collega’s die nog geen lid zijn mogen natuurlijk de vergadering bijwonen, maar als ze willen stemmen dan moet een lidmaatschap met een van de 3 vakbonden worden aangegaan!

Het eindbod en onze visie

Voor de vergadering plaatsvindt willen we natuurlijk ons gevoel met jullie delen. Al op de ledenvergadering van 1 november bespraken we het loonbod van de werkgever, als naar ons gevoel onder de maat, en gaven we al aan dat de koppeling tussen pensioen en cao een lastige is. Ten aanzien van het salaris is werkgever maar weinig in beweging gekomen. Er ligt nu een vaste bodem van 1,5% salarisruimte voor iedereen, los van beoordeling en positie in de merit matrix en vervolgens een klein gedeelte dat alsnog in de merit matrix wordt verdeeld, afhankelijk van de keuze van de inbreng in het pensioen. Daarnaast geeft werkgever een te positief beeld over de salarisruimte die hij biedt: de 1,5% buiten de merit matrix is structureel en ook de 0,9 of 1,2% (die werkgever verbindt aan de keuze voor de pensioenregeling) zijn structureel, maar de 0,2% eenmalige salarisverhoging ontvang je als werknemer maar één keer en behoort daarom naar onze uitleg niet als structurele salarisruimte te worden weergegeven. In de praktijk biedt Aspen – anders dan het zelf aangeeft – slechts 2,4 of 2,7% salarisruimte structureel!

De salarisvraag die wij namens jullie in de voorstellenbrief hebben opgenomen, is een structurele salarisverhoging van 3,5%, waarvan 2,3% (de inflatie zoals die zich op dit moment voordoet) buiten de merit matrix zal blijven. Het bod van werkgever is daarom naar mening van ons onvoldoende: de werknemers die al langere tijd voor Aspen werken, krijgen een salarisstijging die de inflatie nog steeds niet compenseert. Van enige compensatie voor het feit dat de salarissen al jaren achterlopen op de prijsontwikkeling, blijkt al zeker niet. Wat ons betreft is dit aanbod onvoldoende!

Ook voor het overige zien wij in het eindbod een keuze voor het overzichtelijk houden van de kosten en niet een keuze om te investeren in jullie als medewerkers van Aspen, toch een belangrijke succesfactor in het resultaat van de onderneming. In het opleidingsbeleid komt bijvoorbeeld geen ruimte voor een persoonlijk scholingsbudget. Over een Generatiepact wil werkgever alleen nog nadenken of dat past binnen Aspen. Concrete afspraken over het verminderen van nachtwerk maakt werkgever niet en ook waar het gaat om duurzame inzetbaarheid worden slechts onderzoeken aangekondigd.

Een belangrijk laatste onderwerp dat we met jullie willen bespreken is het pensioenstelsel. Uitgangspunt van de pensioendiscussie is zowel voor werkgever als de vakbonden geweest een regeling te vinden die zo veel mogelijk aansluit bij de huidige regeling. In de afspraken vooraf is daarbij aangegeven dat een pensioenpremie tot 30% daarbij voor de werkgever en de vakbonden aanvaardbaar zou zijn. Wij menen dat wij in de zoektocht geslaagd zijn door een gunstige offerte van een pensioenfonds, waarbij 29% aan premie wordt gerekend, tegen de huidige 27,75%. Een stijging, maar niet een stijging van 20%, die door werkgever in de eerdere pensioenpresentaties werd voorgehouden. Graag gaan we dinsdag ook met jullie in op de mogelijkheden van het pensioen: willen jullie aansluiting bij de huidige regeling, of ben je juist geneigd om genoegen te nemen met een minder pensioenresultaat tegen een gelijke premie?

Conclusie

Als vakbonden vinden wij dat het cao-bod dat jullie nu wordt gedaan onvoldoende is. Met het huidige voorstel loopt niemand de achterstand in die de afgelopen jaren op een gezonde salarisontwikkeling is opgelopen. In goede tijden moet er ruimte zijn om ook gewoon mensen een goed salaris te betalen! In dit geval lopen de trouwe werknemers nog zelfs kans om niet eens de inflatie te kunnen compenseren, dat hoort niet in een economisch tij als het huidige. Daarnaast liggen er nog gemiste kansen waar het gaat over fit over de finish, gezond werk en opleidingen. Als CNV Vakmensen, FNV en Unie geven wij dit eindbod dan ook een negatief preadvies mee. Wij raden jullie aan aanstaande dinsdag tegen dit voorstel te stemmen. Op de vergadering willen we vervolgens met jullie nadenken over hoe nu verder!

Zien we je dinsdag op de ledenvergadering?

Loes Bezemer-Videler – CNV Vakmensen (l.bezemer@cnvvakmensen.nl)
Paul Smink – FNV (paul.smink@fnv.nl)
Ina Kahil – De Unie (ina.kahil@unie.nl)


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid