Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Eerste stappen in cao-overleg Biohorma

Afgelopen week hebben de bonden met de directie van Biohorma overleg gehad over jullie cao. In dat overleg zijn de eerste stappen gezet en tegelijkertijd ligt er ook een bom op tafel. Lees hieronder daar meer over.

Looptijd
Als wij tot een vergelijk met de directie komen, dan ligt voor de hand dat er een eenjarige cao zal worden afgesloten.

Gezond de eindstreep halen
In het overleg hebben wij toegelicht dat wij willen komen tot een regeling waarbij er op diverse momenten minder gewerkt kan worden. Bijvoorbeeld aan het eind van je werkzame leven, maar ook als je (langdurig) mantelzorger bent. Een zogenaamde 80-90-100 regeling is een mogelijkheid (80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw) echter er zijn ook andere oplossingen denkbaar en wij hebben afgesproken dat de directie nu eerst met de ondernemingsraad mogelijkheden gaat verkennen om vervolgens afspraken met de vakbonden vast te leggen in de cao. Dit gaat wel enige tijd kosten. Daarover later meer.

Verschil in verlofdagen
De directie heeft aangegeven het verschil in verlofdagen te willen opheffen. Op welke wijze dit zal gebeuren is geen concreet antwoord gekomen. Wat ons betreft kan dit punt betrokken worden in de afspraken over minder werken zoals hiervoor beschreven.

Loon
De directie heeft nog geen loonbod gedaan, omdat de invulling van de loonruimte mede wordt bepaald door de te maken afspraken over minder werken.

De bom, geen cao meer maar een……………….
Arbeidsvoorwaardenregeling. Dat is de expliciete wens van jullie directie met als argumentatie dat dit beter zou zijn voor Biohorma. Op onze vraag op welke wijze Biohorma van een arbeidsvoorwaardenregeling beter zou worden, antwoordde door de directie dat er nu al heel veel afspraken met de Ondernemingsraad worden gemaakt en dat de leden van de bonden geen afspiegeling zijn van het personeelsbestand van Biohorma. Anders geformuleerd de vakbonden zijn niet representatief. Hoe en met wie de directie de arbeidsvoorwaardenregeling wil afspreken, werd niet aangegeven. Bij ons laatste overleg met de Ondernemingsraad heeft de Ondernemingsraad ons duidelijk te kennen gegeven hier geen partij in te willen zijn. De vraag met wie de directie dan wel gaat overleggen blijft onbeantwoord.

Wij zijn van mening dat een arbeidsvoorwaardenregeling niets bijdraagt aan een beter Biohorma. Vakbonden zijn uitstek de partij om het gesprek over arbeidsvoorwaarden te hebben, onafhankelijk en ter zake deskundig. Het feit dat de huidige leden van de bonden bij Biohorma geen goede afspiegeling van het personeel zou zijn, bestrijden wij. Ongeveer 35% van de werknemers bij Biohorma is aangesloten bij één van de bonden. Hoogstens kan gezegd worden dat in de “kantooromgeving” verhoudingsgewijs minder werknemers lid van de bond zijn.

Om van deze discussie met jullie directie af te zijn, is het goed als er nog meer werknemers lid worden van een vakbond. Heb het hier met je collega over en overtuig hem of haar dat het lid zijn van de vakbond bijdraagt tot goede arbeidsvoorwaarden!

Het vervolg
De directie gaat nu eerst in overleg met de ondernemingsraad om inzichtelijk te krijgen welke mogelijkheden er zijn om tot een regeling te komen om minder te kunnen werken en zoals gezegd kost dat tijd en daarom is besloten om het cao-overleg voort te zetten op 5 september aanstaande.

Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en of opmerkingen, schroom niet en benader ons!

Joost van Egmond
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 21 41
E: j.vanegmond@cnvvakmensen.nl

Kom op 29 mei in actie voor een goed pensioen.
Kijk op www.cnvvakmensen.nl/pensioenactie en meld je vandaag nog aan!
Als je komt, zorgen wij voor een treinkaartje.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid