Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Eerste stap naar eerlijke en transparante cao Abbott is een feit!

Op 3 mei 2021 hebben FNV en CNV Vakmensen een onderhandelingsakkoord bereikt met Abbott. In deze nieuwsbrief gaan we de belangrijkste punten aan je toelichten. Later deze week of begin volgende week ontvang je een nieuwsbrief met de tekst van het akkoord EN de oproep om daarover je stem uit te brengen. Dit is dus een eerste stukje informatie, meer niet!

EERLIJK EN TRANSPARANT
Waar gingen deze onderhandelingen over? Over loon en belonen. Maar wie verder kijkt, ziet dat er maar 1 punt van belang is geweest: Eerlijk en transparant.
Dat willen we in alle afspraken terug zien, dat zie je terug in onze opstelling aan tafel en dat lees je terug in onze nieuwsbrieven. FNV en CNV zijn eerlijk en transparant. En dat verwachten we ook van Abbott, aan de onderhandelingstafel en zéker in de regelingen die we overeenkomen.

BELONINGSSYTEMATIEK
Daarbij lag de focus tijdens deze onderhandelingen op de beloningssystematiek. HOE zorg je er nu voor dat bij prestatiebeloning de koppeling tussen beoordeling en beloning eenduidig en voor iedereen gelijk is? We denken dat de eerste stap gezet is EN goed in elkaar steekt.

GROEIPERSPECTIEF
Je groeit in 10 (loonschaal 1-8) of 14 (loonschaal A-E) jaar van 80% naar 100% Relatieve Salaris Positie (RSP), aangenomen dat je gemiddeld (AE) presteert. Op dit moment kan dat nog zomaar 25-30 jaar duren. Dus daar zit een stevige salariswinst in, zij het dat die over een aantal jaar is verspreid.

MERIT MATRIX (zie bijlage)
Die groei van je RSP komt voort uit onderstaande merit matrix. Het is belangrijk dat je je realiseert dat deze matrix een minimum groeiperspectief laat zien EN dat Abbott heeft toegezegd bij structureel achterblijvende groei, op individuele basis een “market adjustment” toe te zullen passen, zodat iedereen netjes binnen die 10 of 14 jaar blijft.

Wat direct opvalt is dat 100% het salaris is waar je je op moet richten. De uitschieter naar 110 of 120 is veel trager te bereiken en je moet er veel beter voor presteren. Dit komt overeen met wat er al jaren in jullie cao staat.

Ook belangrijk is dat het aandeel PA verhoogd is ten opzichte van het laatste voorstel van Abbott. Voor de vakbonden een must om tot een akkoord te komen. Immers PA kan betekenen “lerend, maar nog niet voldoende”. Dat kan je naar onze mening niet afstraffen met 30% en 20% zoals je die in de vorige nieuwsbrief zag staan, dat motiveert niet.
Wat gebleven is, is de sterke groei aan de onderkant van de schalen, zodat nieuwkomers relatief snel hun 100% bereiken.

Voor iedereen die dacht tot 120% door te kunnen groeien is dit het eerlijke verhaal: dat kan alleen als je bovengemiddeld presteert. Dat is niet nieuw. Dat staat al jaren zo in je cao. Maar het had wel wat duidelijker verteld mogen worden door je werkgever.

JAARLIJKSE VERHOGINGSBRIEF
Wat we ook met Abbott hebben afgesproken is, dat met het invoeren van de nieuwe systematiek van merit verhogingen, de communicatie naar werknemers ook transparanter moet worden. Daarom zal in de jaarlijkse verhogingsbrief komen te staan wat je huidige RSP is, wat het merit budget van dat jaar is en wat je nieuwe RSP wordt. Daarnaast wordt uiteraard ook je nieuwe salaris vermeld. Wel zo duidelijk!

COLLECTIEVE LOONSTIJGING
En naast de individuele loonstijging (de groei in je loonschaal) heb je natuurlijk ook nog de collectieve loonstijging. Die blijft ook gewoon bestaan, al zullen we daar waarschijnlijk nóg harder voor moeten vechten, nu Abbott bij de individuele loonstijging beloofd heeft dat er in een sneller tempo gegroeid wordt…

Des te belangrijker om je collega’s lid te maken. We gaan elkaar hard nodig hebben in de komende jaren (www.cnvvakmensen.nl/lidworden  OF  www.fnv.nl/lidworden).

LOONSVERHOGING IN 2021
Voor de komende 14 maanden (1 februari 2021 tot en met 31 maart 2022) bedraagt de collectieve loonstijging 2% per 01-04-2021. Dat is het uiterste dat Abbott wilde geven én de reden waarom we een “onderhandelingsresultaat” hebben bereikt en niet het positievere “principeakkoord”.

EN VERDER?
Verder zijn er nog meer zaken besproken die van belang zijn, maar daarover lees je in de volgende nieuwsbrief mét stemoproep en tekst onderhandelingsresultaat.

Je ontvangt dan ook een uitnodiging voor een Teams-meeting, waar je eventuele vragen kwijt kunt aan de cao delegaties van FNV en CNV. En als je nou echt niets begrijpt van die beloningssystematiek, maak daar dan vooral gebruik van, want geen enkele vraag is dom. Dom is om geen vragen te stellen als je iets niet snapt.

We spreken jullie later en kijken dan meteen ook vast een beetje vooruit. Want dit is pas stap één in EERLIJK EN TRANSPARANT. Volgende halte??? Dat is de beoordelingssystematiek…. want als je loon afhangt van beoordelen, dan moet dat systeem óók volstrekt helder zijn en eerlijk in elkaar steken.

Met vriendelijke groet,

Onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen:
Erik Maas                                vakbondsbestuurder, e.maas@cnvvakmensen.nl
Dave Reinhard                        kaderlid        

Onderhandelingsdelegatie FNV:
Yolanda Reus                          vakbondsbestuurder, yolanda.reus@fnv.nl
Sander Graswinckel               kaderlid      
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid