Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Eerste ronde cao-onderhandelingen Nedmag

Op dinsdag 8 mei zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao Nedmag van start gegaan. Tijdens de eerste ronde hebben beide partijen de voorstellen toegelicht. Er is nog geen akkoord bereikt. Zowel werkgever als vakbonden kwamen tot de conclusie dat er nog een paar zaken nader onderzocht moeten worden waaronder het voorstel over ploegentoeslag

Over de looptijd van één jaar en de werkgeversbijdrage zijn werkgever en vakbonden het met elkaar eens. Vakbonden hebben een loonsverhoging gevraagd van 2,5%. De eerste reactie van werkgever betrof een bod van 2% met ingang van 1 april 2012.
Omtrent het voorstel over de staffel voor winstuitkering erkent werkgever dat deze uitgebreid moet worden om werknemers ook meer te laten delen in de winst. Tot op heden hebben we nog geen akkoord bereikt over de opbouw in de staffel.


Werkgever ging niet akkoord met de gevraagde koopkrachttoeslag van €300,-.

Over drie onderwerpen zijn we nu een aantal zaken aan het uitzoeken:
1. Ploegentoeslag. Het benchmarkonderzoek wordt nu uitgevoerd en wordt tijdens de volgende onderhandelingsronde besproken.
2. Leeftijdsbewust personeelsbeleid. Werkgever heeft een projectbrief ‘Duurzame inzetbaarheid’ uitgedeeld en deze brief zijn de vakbonden nu aan het bestuderen. Ook dit onderwerp komt tijdens de volgende onderhandelingsronde aan de orde.
3. Indiensttreding en ontslag. In verband met de gewijzigde wetgeving over de AOW-leeftijd moet de cao-tekst worden aangepast. Vakbonden zullen een tekstvoorstel van werkgever juridisch laten toetsen.

Op vrijdag 25 mei a.s. vindt de tweede onderhandelingsronde plaats. Na de tweede ronde zullen wij jullie raadplegen over de uitkomst hiervan.

Hierbij nodigen wij jullie alvast uit voor de ledenvergadering waar het resultaat van de onderhandelingen wordt besproken. Deze vergadering vindt plaats op:

Donderdag 31 mei 2012
Aanvang 13.30 en 15.15 uur
Kleine lunchkamer (zaal naast de kantine)


Graag tot ziens op 31 mei!

Heino Smedes
Cao-onderhandelaar
E h.smedes@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid