Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Duurzame Inzetbaarheid bij Sabic

Tijdens het derde overleg met de directie van Sabic is zoals al eerder aangekondigd veel aandacht besteed aan wat aan Duurzame Inzetbaarheid voor Sabic LBV betekent en hoe dat kan en moet helpen werkdruk terug te dringen naar acceptabele niveaus.

Het is gelukkig ook voor de directie duidelijk dat er iets gedaan moet worden aan het terugdringen van de werkdruk. Daarbij is het voor de directie wel de vraag in hoeverre werkdruk onder controle kan worden gebracht door meer en beter inzicht te krijgen in hoe het werkaanbod verloopt en of daar ook al iets in verbeterd kan worden. Er is in principe geen ruimte voor uitbreiding van het aantal mensen. De oplossing zal dus met name gezocht moeten worden in het beter organiseren van werkprocessen en het optimaliseren het inzetten van de beschikbare middelen en mensen.

Werknemer wil oplossingen
Tijdens dat overleg is met name ook gekeken naar wat er nu aan middelen voor Duurzame Inzetbaarheid beschikbaar is en of dat ook goed kan functioneren, dan wel of het anders moet worden aangeboden of ingezet. Wordt er wel voldoende aandacht besteed aan welke middelen er zijn en herkennen de medewerkers deze middelen ook als een mogelijkheid om ze in te zetten voor hun eigen Duurzame Inzetbaarheid. Voor CNV Vakmensen blijft daarbij nog altijd bovenaan staan dat als er nu niet werk wordt gemaakt van het terugdringen van de werkdruk, alle discussies over Duurzame Inzetbaarheid voor de medewerkers bij Sabic als “gebakken lucht” worden gezien. De medewerkers willen resultaten zien, niet nog meer papieren maatregelen die voor hen niet echt bijdragen aan het oplossen van hun probleem.  

Het vervolg
Het lijkt alsof er nog geen vooruitgang wordt geboekt in deze cao-onderhandelingen. Echter er wordt nu met name gewerkt aan het goed in beeld brengen van wat de problemen en de vragen nu precies zijn en op welke wijze er dan ook een passende oplossing voor gevonden kan worden. Dat lijkt omslachtig maar als dat helpt om tot de best mogelijke oplossing te komen en dan goede werkbare afspraken te maken die voor jullie ook op korte termijn resultaten kunnen geven dan heeft CNV Vakmensen daar de voorkeur voor. Liever nu in een vroeg stadium alles goed uitspreken en werken aan een oplossing waarvan jullie als werknemers straks kunnen zeggen dat daar afspraken zijn gemaakt die jullie ook echt verder helpen.

Tot slot
De volgende ronde is op donderdag 7 april aanstaande. Wij houden jullie op de hoogte!

Hebben jullie vragen of opmerkingen mail gerust, het gaat immers om jullie arbeidsvoorwaarden!

Als jullie het met ons eens zijn steun ons en wordt lid of maak je collega lid. Samen maken wij het verschil! Wij hebben nog steeds een interessante aanbieding:
Het eerste halfjaar 50 procent korting op de contributie! Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Ron Smeets
Bestuurder
M: 06-51115594
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

16-1191/RS/rd
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid