Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

DSM NL concept cao-voorstellen

De afgelopen weken hebben de gezamenlijke vakbonden zoveel mogelijk op alle locaties de leden geïnformeerd over de stand van zaken en uitkomsten van de 3 werkgroepen.

Deze werkgroepen zijn het afgelopen half jaar aan de slag geweest om op 3 thema’s een beeld te geven van wat eventueel in de cao van DSM NL aangepast kan worden. Zij hebben daarbij een aantal aanbevelingen/ suggesties gedaan waar wij als vakbonden nadrukkelijk naar hebben gekeken. Voor ons is daarbij van belang of en hoe de aanbevelingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de positie van jullie: de werknemers bij DSM NL.
CNV Vakmensen heeft daarbij natuurlijk ook gekeken hoe dit vertaald kan worden in goede voorstellen voor de komende cao onderhandelingen.

De werkgroep cao-vereenvoudiging heeft gekeken naar de tekst van de cao en het herordenen daarvan en daar aanbevelingen over gedaan. Nadrukkelijk moet daarbij vermeld worden dat zij geen taak hadden om inhoudelijk iets aan de cao te wijzigen.

De werkgroep Generatiebeleid heeft gekeken naar alle afspraken in de cao die op enigerlei wijze te maken hebben met of invloed hebben op ontwikkeling, gezondheid, inzetbaarheid en balans tussen werk en vrijetijd.

De werkgroep Resultaatbeloning heeft gekeken naar alle afspraken die betrekking hebben op beloningsvormen die gerelateerd zijn aan enige vorm van prestatie.

Naast delegatieleden vanuit DSM zaten van alle vakbonden kaderleden in ieder van deze werkgroepen. Dus ook vanuit CNV Vakmensen zaten in al deze werkgroepen kaderleden.

Bijgaand treffen jullie de concept-voorstellen namens CNV Vakmensen voor de komende cao-onderhandelingen. Deze concept-voorstellen zijn nog geen uitgewerkte en volledig omschreven voorstellen. Het is een opsomming van punten met summiere omschrijving welke ik namens de leden van CNV Vakmensen wil inbrengen in de komende cao-onderhandelingen.
Jullie als leden moeten je hierin kunnen herkennen. Mis je belangrijke punten, mail deze dan z.s.m. door naar mij. Ik ga kijken of en op welke wijze ik deze dan alsnog kan verwerken in de daarna definitief te schrijven cao-voorstellen namens CNV Vakmensen voor de cao DSM NL 2018.

Ron Smeets
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 11 55 94
E:  r.smeets@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid