Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

DSM cao 2020 is nu definitief, gefeliciteerd!

Op 19 maart heeft CNV Vakmensen aan de directie van DSM mogen mededelen dat de leden van CNV Vakmensen in overgrote meerderheid voor het cao-resultaat hebben gestemd. Omdat ook alle andere bonden melden dat zij instemden met het cao-resultaat, is de cao DSM 2020-2022 nu dus definitief akkoord.

Natuurlijk waren er door diverse leden een aantal opmerkingen gemaakt over onder andere de ingangsdatum van de 1e loonsverhogingen per 1 juli 2020. Maar kijkend naar het totaalplaatje was dat geen reden om het cao-resultaat af te wijzen. Ook het feit dat het (nog) niet gelukt is om de verschillen in de resultaatbeloning tussen de diverse salarisschalen, 3% - 5% - 12% te vereffenen, was weliswaar een reden om teleurstelling uit te spreken, maar ook geen aanleiding om tegen te stemmen.

Al met al werd door de leden gesproken van een evenwichtig resultaat met ook voldoende aandacht voor Duurzame Inzetbaarheid.

In de cao is een afspraak gemaakt, over hoe bij DSM een bedrijfs-AOW kan worden ingevuld. Daarmee is een mooie regeling in de cao opgenomen, maar deze is nu nog wel afhankelijk van de uitvoering van het Pensioenakkoord uit 2019. Daar zullen in de komende maanden tussen de minister, werkgevers en vakbonden, nadere afspraken gemaakt moeten worden over onder andere de invoeringsregels voor deze regeling. Dat moeten wij nu dus nog wel afwachten. Wij zullen jullie daarover natuurlijk zo spoedig mogelijk informeren.

Pensioen
In de komende periode zal een volgend belangrijke arbeidsvoorwaarde aan de orde komen. De pensioenregeling bij PDN. Deze regeling loopt tot 31 december 2020 en zal dus voor die tijd moeten worden vernieuwd. Daar zal nu op korte termijn met DSM overleg over gevoerd worden.

Wij zullen jullie ook over dit verloop op de hoogte blijven houden.

In de komende periode zullen dus nog meerdere zaken uitgewerkt moeten worden. Het is de bedoeling van CNV Vakmensen om jullie globaal via de nieuwsbrieven te informeren en nadere, zo mogelijk uitgebreidere informatie, zal dan weer via ons forum op www.jeachterban.nl/dsm worden uitgewerkt. Daar kunnen jullie altijd op reageren en vragen stellen.

Ik nodig iedereen uit om voor zijn of haar vragen en opmerkingen gebruik te maken van dit forum. Daar kan dan iedereen, lid of niet, alles volgen over zaken uit de cao en andere algemene zaken die vanuit DSM van belang kunnen zijn.

Ik dank iedereen voor zijn en haar steun tot nog toe en hoop dat jullie het ook belangrijk vinden dat CNV Vakmensen de belangen van de werknemers blijft behartigen en daar een stevige stem in kan hebben.

Deel deze nieuwsbrief met je collega’s en laat hen ook lid worden. Het 1e half jaar krijg je 50% korting! Samen maken wij het verschil!

CNV Vakmensen van en voor mensen, al 125 jaar! 
 
Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid