Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

DSM-cao 2020 eerst toelichten en dan onderhandelen

De onderhandelingen voor de nieuwe cao DSM 2020 zijn op 19 en 20 november gestart. Tijdens deze 2 dagen zijn de voorstellen, van met name de vakbonden, uitgebreid toegelicht.

De prioriteiten
CNV Vakmensen heeft in haar voorstellen de nadruk gelegd op een goede en eerlijke loonsverhoging, het terugdringen van de werkdruk en het eerlijker maken van het beoordelingssysteem.

Wij hebben in onze toelichting naar de werkgever uitgelegd dat een loonsverhoging in concrete euro’s eerlijker is voor iedere werknemer en beter is voor de structuur en de verhouding/balans in het loongebouw.
- Door loonsverhoging in euro’s toe te kennen, krijgt iedere werknemer evenveel loon erbij.
- Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt in functie en salarispositie.
- Daardoor blijft het inkomensverschil tussen de verschillende functies en de bijbehorende salarissen even groot en dus ook in balans.

Werkdruk
Wij hebben duidelijk gemaakt dat het nu de hoogste tijd is om iets concreet af te spreken om de werkdruk snel en goed terug te dringen. Overal wordt geklaagd over hoge werkdruk.
- Er wordt (te) weinig gedaan aan herbezetting daar waar mensen gebruik maken van o.a. de TOR en/of met pensioen gaan.
- Snelle ontwikkelingen en veranderingen in structuur en processen waar, door een krappe bezetting, weinig tot geen ruimte is om voldoende kennis op te doen.

Beloningssyteem
Al jaren roepen werknemers dat het boordelingssysteem niet goed werkt doordat:
- beoordeling niet altijd gebaseerd wordt op prestatie, maar op (onvoldoende)ruimte binnen het systeem om ieder recht te doen.
- Er een oneerlijke hoogteverschil is van bonussen tussen de verschillende functieniveaus (3%-5%-12%).

Ook voor de andere voorstellen (zie daarvoor ook WWW.jeachterban.nl/DSM) is nadrukkelijk aandacht voor gevraagd en moeten serieus genomen worden en tot resultaten leiden. Maak vooral gebruik van deze link naar ons werknemersplatform. Daar kun je ook andere vragen stellen en reacties geven.

De vakbond, dat zijn de leden
Maak je collega ook lid: alle werknemers, jonge en minder jonge, hebben belang bij goede en eerlijke arbeidsvoorwaarden. Wij hebben een interessante aanbieding: het eerste halfjaar 50% korting op de contributie. Kijk hiervoor op onze website: https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden

CNV Vakmensen van en voor mensen, al 125 jaar! Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Ron Smeets,
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06-51115594
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid