Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

DSM cao 2020, eerlijk en in balans

Vrijdagavond 28 februari konden de vakbonden en DSM elkaar dan toch de hand schudden. Er is een onderhandelingsresultaat dat op een bijzondere manier eerlijk en in balans is voor alle medewerkers, zowel in financiële zin als bij de overige arbeidsvoorwaarden.

De DSM Bedrijfs-AOW mag daar zeker bij benoemd worden.

Looptijd en inkomen
De cao heeft een looptijd van 2 jaar ( 1 april 2020 tot 1 april 2022).
Het inkomen gaat zowel nominaal (in euro’s) als in procenten omhoog. Hierdoor groeien de salarissen minder ver uit elkaar,  immers het nominale euro-deel is voor iedereen evenveel.

De loonsverhogingen zijn als volgt: 

 • 1 juli 2020                € 1000,- bruto op jaarbasis
 • 1 juli 2020                2%
 • 1 januari 2021          € 1000,- bruto op jaarbasis
 • 1 april 2021              2%

DSM Bedrijfs-AOW
Zodra het uit het Pensioenakkoord voortkomende wetsvoorstel “Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen” is aangenomen, zal met ingang van 1 januari 2021 de DSM Bedrijfs-AOW van kracht worden.

Deze regeling zal in 2 fases worden ingevoerd en toegankelijk worden voor medewerkers: 
 1. Per 1 januari 2021 voor alle medewerkers in ploegendienst en medewerkers met een vaste consignatievergoeding en
 2. per 1 januari 2022 ook voor alle overige medewerkers vallende onder de cao DSM NL
 3. uitgebreidere toelichting van deze regeling vinden jullie op Jeachterban.nl/DSM

We mogen best tevreden zijn, misschien zelfs wel trots op het afspreken van deze regeling. Dit biedt serieus mogelijkheden voor zowel de oudere medewerkers die moeite hebben om het werk langer goed en gezond te kunnen volhouden, alsook voor jongere medewerkers die hiermee kansen krijgen om in hun carrière verdere stappen te maken en door te stromen.
Er valt nog veel te doen aan Duurzame Inzetbaarheid, maar dit is wel weer een extra hulpmiddel voor Duurzame Inzetbaarheid.

Overige afspraken in hoofdlijnen
Er zijn onder andere over de volgende onderwerpen afspraken gemaakt: 

 • Inkomen geboorteverlof (wet WIEG)
 • Verbetering pensioenopbouw tijdens ouderschapsverlof
 • Verbetering pensioenopbouw zorgverlof
 • Verbetering bijzonder verlof bij overlijden
 • Resultaatbeloning
 • Gelijk werk tegen gelijk loon
 • Er zijn nog diverse andere afspraken gemaakt
Over de inhoud van deze afspraken en alle overige afspraken kan je alles lezen op www.jeachterban.nl/dsm

Door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de gewenste richtlijnen daarbij, moeten wij er voor nu helaas van afzien om ledenvergaderingen te houden. Toch moeten de leden van CNV Vakmensen kunnen bepalen wat zij van dit onderhandelingsresultaat vinden.
Als onderhandelaar namens de leden van CNV Vakmensen ben ik van mening dat dit resultaat als goed en evenwichtig mag worden beoordeeld en leg dit resultaat dan ook met een positief advies aan jullie voor. Jullie krijgen de gelegenheid om in alle rust dit resultaat nader te bekijken op jeachterban.nl/dsm en daarna zelf jullie mening te vormen.
Natuurlijk kan het zijn dat je vragen of opmerkingen hebt. Ook die kan je plaatsen op bovenvermeld forum en zullen dan beantwoord worden. Daar kan iedereen reageren op dit resultaat.

Stuur deze nieuwsbrief door naar je collega’s, zodat ook zij kunnen lezen hoe het resultaat er uit ziet. De leden krijgen over enkele dagen nadere informatie over hoe zij hun stem kunnen uitbrengen. Mocht je er echt niet uit komen, stuur dan alsnog een mailtje naar mij.

CNV Vakmensen van en voor mensen, al 125 jaar! 

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Mede namens de delegatieleden John Mokveld en Roland Bezemer
Ron Smeets, bestuurder CNV Vakmensen
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid