Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

DSM 2020 afronden en zorgvuldig naar 2021

Wij hebben met z’n allen een intensief en bewogen vreemd jaar 2020 mogen meemaken. Tegelijk vraagt iedereen zich af wat zal 2021 bieden. Wat mogen wij daarvan verwachten? In mijn laatste nieuwsbrief naar de leden bij DSM wil ik een en ander kort de revue laten passeren.

Wat heeft 2020 ons gebracht 
In willekeurige volgorde doe ik een poging om een aantal wetenswaardige zaken te benoemen. In de loop van dit jaar is er hard gewerkt aan onder andere de integratie van CSK. Naast enkele overnames, Glycom en Erber, nam DSM ook afscheid van onderdelen in de Materials sector, zoals DSM Resins en DSM Coating Resins en Niaga en daarmee maken de activiteiten op de locaties in Zwolle, Waalwijk en Hoek van Holland geen deel meer uit van DSM. Daarmee nemen wij ook afscheid van zo’n 700 werknemers bij DSM. Zij gaan nu over naar het Duitse Covestro.

CNV Vakmensen heeft in de onderhandelingen met de directie van Covestro en DSM goede afspraken kunnen maken voor het zeker stellen van zowel de arbeidvoorwaarden die gelijk blijven aan de cao DSM, de pensioenregeling, zij blijven bij PDN en ook de posities van zowel OR als vakbonden blijven op hetzelfde niveau en vorm. Wat zeker de moeite waard is om te vermelden, bij Covestro zal het huidige sociaal plan van DSM volledig worden overgenomen en bij overgang verlengd worden tot 5 jaar. Dit alles geeft toch zeker een goed gevoel van degelijkheid en zekerheid voor de toekomst.

Ook is er overeenstemming over de pensioenregeling en de toepassing van de Bedrijfs-AOW bij DSM. Wij hebben dit alles natuurlijk niet als CNV Vakmensen alleen kunnen doen, dit is altijd in goede samenwerking met de andere bonden gerealiseerd, maar ik durf rustig te stellen dat wij daar een belangrijke rol in hebben gespeeld, ondanks dat wij niet de grootste achterban binnen DSM hebben. Daar valt dan misschien nog iets aan te doen door je collega’s lid te maken, wij hebben nog ruimte voor nieuwe leden!

Nu klopt 2021 aan de deur 
Nog 14 dagen en 2020 is voorbij en beginnen wij aan een heel nieuw jaar 2021. Wij hopen dat dan ook snel een einde komt aan alle beperkingen en ongemakken als gevolg van COVID 19.

Dit jaar zal definitief afscheid genomen worden van de 700 collega’s die overgaan naar Covestro. Daar zitten ook leden van CNV Vakmensen bij. Daar moet dan weer gewerkt worden aan het opbouwen van een stevige positie en het opbouwen van een grote achterban die de steun moet zijn voor de bestuurder van CNV Vakmensen aan de overlegtafel met de nieuwe directie.

Het is in de afgelopen jaren duidelijk gebleken dat wij als CNV Vakmensen een belangrijke rol hebben bij alle overleggen. Een goede cao, een solide en goed meerjarig sociaal plan, een degelijke pensioenregeling en Bedrijfs-AOW, hier hebben wij hard aan meegewerkt en een belangrijke rol in gespeeld. De goede argumenten zoeken en overtuigend inbrengen, de verbindende factor tussen directie en vakbonden, maar ook tussen de vakbonden onderling, altijd op zoek naar een aanvaardbaar en goed resultaat. Het lukte niet altijd, maar wel vaak, mede dank zij de input van leden, kaderleden en onze trouwe delegatieleden bij het overleg.

Daar blijven wij zeker ook in 2021 en langer aan werken. Wij vragen daar wel de hulp van jullie als werknemers en leden bij. Laat weten wat je vind, laat van je horen. Ook al kunnen wij niet altijd bij jullie langs komen, wij hebben jullie wel hard nodig. Daarvoor hebben wij ook het forum Jeachterban ingericht, bereikbaar voor jullie als leden (ook voor alle werknemers bij DSM) via https://www.jeachterban.nl/dsm/b/dsm-blogs/posts/op-naar-het-nieuwe-jaar-met-dsm Daar kan je al je opmerkingen plaatsen, je mening geven en ook je vragen stellen. Wij reageren daar ook altijd op.

Wisseling van de wacht
Sinds 2007 mag ik als bestuurder namens CNV Vakmensen de belangen van onder andere de leden en werknemers bij DSM behartigen. De afgelopen jaren is er veel gebeurd en mede door de vele verkopen van onderdelen is ook de achterban binnen DSM gaan slinken.

Het is van groot belang dat mensen zich aansluiten bij een vakbond en dan bij voorkeur bij CNV Vakmensen. Ik heb hierboven al getracht een inkijk te geven in alles wat wij hebben gedaan en waar wij aan willen blijven werken. Daar hebben wij jullie heel hard bij nodig. Jullie kunnen je collega’s overtuigen van onze belangrijke positie aan tafel en het belang dat ook zij nu lid moeten worden. Wij weten allemaal dat Sinterklaas niet bestaat en ook DSM geen cadeautjes geeft! CNV Vakmensen wil zich sterk maken om jullie belang stevig te behartigen.

Daar wil CNV Vakmensen ook in de toekomst graag mee door gaan. Alleen zal ik daar niet meer actief bij betrokken zijn. Volgende week ga ik met verlof en aansluitend met pensioen. Op korte termijn zal mijn opvolger zich aan jullie voorstellen en de draad weer oppakken.

Ik wil jullie bedanken voor jullie vertrouwen en open communicatie naar mij toe. Ik wil jullie vragen ook mijn opvolger te blijven steunen ook met nieuwe leden. Ik wens jullie en jullie naasten mooie kerstdagen toe en een voorspoedig, maar vooral gezond 2021

Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)! CNV Vakmensen van en voor mensen, al 125 jaar!

Ron Smeets
bestuurder CNV Vakmensen
E: r.smeets@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid