Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

Coronacrises en BN International

Zoals jullie weten is heel de wereld geraakt door de uitbraak van het coronavirus. Dit heeft impact op ons allemaal. Zowel privé als op het werk. We hebben begrepen dat ook binnen BNI de nodige maatregelen zijn genomen om te zorgen voor de continuïteit van het bedrijf.

Onlangs is er in een overleg tussen werkgever en de ondernemingsraad gesproken over verschillende maatregelen. In het beginstadium hiervan heeft de or de FNV hierover benaderd en is er gesproken over de voorgenomen maatregelen. Gaandeweg zijn er tussen werkgever en ondernemingsraad nog wat aanpassingen gedaan en heeft de ondernemingsraad advies afgegeven op de adviesaanvraag van de werkgever. 

Achteraf bleek dat er in de adviesaanvraag zaken staan die de cao raken. Dit betekent dat de werkgever hiervoor contact had moeten opnemen met CNV Vakmensen en FNV om hierover in gesprek te gaan. Helaas is dat op dat moment niet gebeurd. Wij als vakorganisaties hebben, na contact te hebben gehad met onze juristen en advocaten, de werkgever hierop aangesproken en aangegeven welke mogelijkheden er zijn en hoe dit proces zou moeten lopen. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat we donderdag 16 april telefonisch overleg hebben gehad met jullie werkgever. 

Bedrijfsstop
De cao geeft de mogelijkheid voor een geheel of gedeeltelijke bedrijfsstop. Dit betekent dat de werkgever een verzoek kan indienen voor een bedrijfsstop bij de ondernemingsraad. De cao zegt daarbij dat als hiermee wordt ingestemd door de ondernemingsraad, de werknemers in het aangewezen tijdvak van stopzetting met vakantie moeten gaan. Het verplicht moeten opnemen van vakantiedagen mag en kan dus alleen tijdens de periode van de bedrijfsstop.

En dit is waar de regels niet helemaal werden gevolgd. Het bleek zo te zijn dat het niet voor alle afdelingen duidelijk was welke afdeling op welk moment werd gestopt. Daarbij is het aan een aantal afdelingen vrij gelaten om in overleg tussen leidinggevende en medewerker de tien vakantiedagen voor een bepaalde datum verplicht op te laten nemen. En dat is wat dus niet kan. Verplicht moeten opnemen van vakantiedagen die niet direct gekoppeld zijn aan een bedrijfsstop is onwettig.  

Er is nu met de werkgever afgesproken dat de verplichte opname van vrije dagen alleen mag worden opgelegd in de weken dat er daadwerkelijk een bedrijfsstop is. Het bedrijf of een gedeelte daarvan stopt immers in deze weken en dan wordt er binnen het bedrijf of de afdeling dus niet gewerkt. 

Werkgever heeft aangegeven dat hij niet het risico wilt lopen dat door de bedrijfsstop nieuwe orders niet kunnen worden binnen gehaald. Dit begrijpen wij uiteraard volkomen. Nieuwe orders zorgen immers voor de continuïteit van het bedrijf. Wij hebben aangegeven dat de werkgever vrij is om met de medewerkers die een belangrijke rol hebben voor de toekomst van het bedrijf in gesprek te gaan over het moment van opnemen van de vrije dagen. De werkgever kan jou als individu dus vragen of je wilt blijven werken tijdens de bedrijfsstop en de dagen op een later moment wilt opnemen. Het is en blijft dus te allen tijde een verzoek van werkgever aan werknemer en werknemer beslist uiteindelijk zelf of hij hierin mee gaat of niet. 

Heb je een functie waarbij je nog voldoende werk hebt tijdens de geplande bedrijfsstop en wil je in die periode liever blijven werken, dan kan je wellicht in overleg met je leidinggevende de verplicht op te nemen vakantiedagen van de bedrijfsstop verplaatsen naar een ander moment.   

Minimaal 20 vakantiedagen overhouden na 1 juli 2020
Met de ondernemingsraad is tevens afgesproken dat iedere medewerker in ieder geval 20 vakantiedagen dient over te houden voor de 2e helft van 2020. Heb je momenteel dus geen 30 vakantiedagen staan om daarmee de 10 verplichte dagen op te nemen en er nog 20 over te houden, dan is er met de ondernemingsraad afgesproken dat voor deze medewerkers een uitzondering kan worden gemaakt.
Werkgever heeft aan de vakorganisaties bevestigd dat medewerkers op 1 juli 20 dagen moeten overhouden voor de rest van het jaar. 

We hopen je hiermee wat meer informatie te hebben gegeven over wat er momenteel speelt en welke mogelijkheden er zijn om deze crisis te overleven. Wij blijven dit proces nauwlettend in de gaten houden. Mochten er dingen spelen die niet volgens afspraak zijn, laat ons dit dan direct weten. 

Mede namens Andre Rol, delegatielid 

Nicole Engmann-van Eijbergen,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5160 1989
E. n.engmann-vaneijbergen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid