Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Chemie en energie - Nieuws

CNV VAKMENSEN WERKT VOOR DE VAN GANSEWINKEL GROEP

CNV Vakmensen komt op voor jouw belangen als het gaat om werk en inkomen. Werknemers die werkzaam zijn voor één van de bedrijven vallende onder de Van Gansewinkel Groep (VGG) kennen CNV Vakmensen als de vakbond die voor en namens hen hun cao uit onderhandelt met werkgeversorganisaties.

Daarnaast kennen zij CNV ook als de vakbond die namens de VGG-werknemers het lopende sociaal plan heeft uit onderhandeld.
Collega’s binnen de VGG die lid zijn van CNV Vakmensen kunnen rekenen op hulp voor henzelf op het gebied van werk en inkomen. Maar zij steunen met hun lidmaatschap ook indirect anderen. Bijvoorbeeld omdat de cao en het sociaal plan ook voor niet leden geldt.

CAO
Voor veel werknemers is de ‘cao beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen’ (cao TLN) van toepassing. In deze cao staan rechten en plichten van werknemers en werkgevers beschreven. Deze cao loopt op 1 januari 2017 af. CNV Vakmensen wil samen met werkgeversverenigingen een (ver)nieuwe(nde) cao overeenkomen. CNV Vakmensen is namelijk van mening dat deze cao niet meer voldoet aan de arbeidsvoorwaarden voor werknemers anno 2016.

Sociaal plan
CNV Vakmensen is in 2012 het sociaal plan, dat van kracht is op werknemers in dienst bij één van de VGG bedrijven, overeengekomen met jouw werkgever. Na het in 2015 voor anderhalf jaar te hebben verlengd zal dit plan per 1 januari 2017 aflopen. Conform afspraak zal CNV Vakmensen uiterlijk op 5 september 2016 weer in overleg treden met de directie over een nieuw sociaal plan.

Overname(?)
De VGG is op dit moment in handen van diverse financierders. Op dinsdag 24 mei jongstleden verscheen het nieuwsbericht dat de Britse afvalverwerker Shanks van plan is om een bod uit te brengen op de VGG. Dat de VGG vroeg of laat verkocht zal worden ligt voor de hand. De financierders zijn namelijk niet ingestapt om langdurig de rol van werkgever te vervullen. Door wie, op welke wijze en wanneer dit zal gebeuren is helaas nog niet duidelijk. CNV heeft regelmatig overleg met de ondernemingsraad om dit soort ontwikkelingen te volgen om zodoende te zorgen dat het belang van de werknemers behartigd wordt.

Bedrijfsledengroep
CNV Vakmensen is geen stichting of een bedrijf. CNV Vakmensen is een vereniging dat inhoud dat wat CNV Vakmensen vindt een uiting is namens de leden van haar vereniging. Om te achterhalen wat het belang en de wens is van de VGG werknemers raadpleegt CNV haar leden o.a. door middel van bijeenkomsten, nieuwsbrieven en enquêtes. Ook is er periodiek een overleg met actieve vakbondsleden die werkzaam zijn binnen de VGG. Gedurende deze overleggen bespreken we de ontwikkelingen binnen de VGG en de sector en welke acties de vakbondsbestuurder van CNV Vakmensen moet uitzetten richting de directie van de Van Gansewinkel Groep. Vanuit de bedrijfsledengroep zijn leden ook aangesloten op de CNV bedrijfstakledengroep Vervoer & Logistiek.

De bedrijfsledengroep heeft nog een aantal zetels over voor CNV leden die zich actiever willen inzetten voor de belangen van de collega’s. Voor meer informatie: Neem contact op met ondergetekende.

Mede namens de bedrijfsledengroep,

Tjeerd Orie
Bestuurder

t.orie@cnvvakmensen.nl
M 06 20 48 94 75

Zoals u ziet maakt het CNV werk van uw werk. Bent u nog geen lid van CNV Vakmensen kijk dan eens op onze website www.cnvvakmensen.nl en word lid!
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid